Aktieägare

# Ägare NWG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kingspan Group PLC 5805641 24.11% 24.11% 2022-08-10
2 Handelsbanken Fonder 1807877 7.51% 7.51% 2023-02-28
3 Tredje AP-fonden 1350000 5.61% 5.61% 2023-02-24
4 Alcur Fonder 1000447 4.15% 4.15% -0.89% 2023-02-09
5 Carnegie Fonder 928011 3.85% 3.85% 2023-02-24
6 Lannebo Fonder 891238 3.70% 3.70% 1.45% 2023-02-24
7 Cliens Fonder 713200 2.96% 2.96% 2023-02-24
8 Danske Invest 685407 2.85% 2.85% 2023-01-31
9 Avanza Pension 655989 2.72% 2.72% 0.10% 2023-02-24
10 Dimensional Fund Advisors 515800 2.14% 2.14% 2023-02-28
Totalt top 10 14353610 59.60% 59.60% 0.66%
Övriga 9730325 40.40% 40.40% -0.66%
Totalt 24083935 100.00% 100.00% 0.00%
Aktier ägda av Nordic Waterproofing Holding 84097 0.35% 0.35% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.