Aktieägare

# Ägare NWG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Svolder 3742952 15.5% 15.5% 2021-12-31
2 Swedbank Robur Fonder 1925641 8.0% 8.0% 2021-12-31
3 Handelsbanken Fonder 1687788 7.0% 7.0% -0.06% 2021-12-31
4 Tredje AP-fonden 1200000 5.0% 5.0% 0.41% 2021-12-31
5 Alcur Fonder 1164987 4.8% 4.8% -0.39% 2021-12-31
6 Länsförsäkringar Fonder 1044108 4.3% 4.3% -0.02% 2021-12-31
7 Carnegie Fonder 939191 3.9% 3.9% -0.07% 2021-12-31
8 ODDO BHF Asset Management 616070 2.6% 2.6% 2021-11-30
9 Danske Invest (Lux) 555000 2.3% 2.3% 0.29% 2021-12-31
10 Avanza Pension 507093 2.1% 2.1% 0.01% 2021-12-31
Total top 10 13382830 55.5% 55.5% 0.17%
Övriga 10701105 44.5% 44.5% -0.17%
Totalt 24083935 100.0% 100.0% 0.00%
Aktier ägda av Nordic Waterproofing Holding 176334 0.7% 0.7%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.