Aktieägare

# Ägare NWG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kingspan Holdings Ltd 3880000 16.1% 16.1% 16.11% 2022-08-01
2 Swedbank Robur Fonder 1925641 8.0% 8.0%   2022-07-27
3 Handelsbanken Fonder 1598969 6.6% 6.6%   2022-06-30
4 Alcur Fonder 1209583 5.0% 5.0% 0.38% 2022-08-02
5 Tredje AP-fonden 1200000 5.0% 5.0%   2022-07-27
6 Carnegie Fonder 964932 4.0% 4.0%   2022-07-27
7 Cliens Fonder 713200 3.0% 3.0%   2022-07-27
8 Danske Invest (Lux) 660000 2.7% 2.7%   2022-05-31
9 Länsförsäkringar Fonder 650587 2.7% 2.7%   2022-07-27
10 ODDO BHF Asset Management 621733 2.6% 2.6%   2022-06-30
Totalt top 10 13424645 55.7% 55.7% 16.49%
Övriga 10659290 44.3% 44.3% -16.49%
Totalt 24083935 100.0% 100.0% 0.00%
Aktier ägda av Nordic Waterproofing Holding 84097 0.3% 0.3% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.