Aktieägare

# Ägare NWG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Svolder 3 437 539 14,3% 14,3% 1,56% 2021-02-28
2 Swedbank Robur Fonder 2 117 589 8,8% 8,8%   2021-02-28
3 Mawer Investment Management 1 984 525 8,2% 8,2%   2021-01-31
4 Handelsbanken Fonder 1 427 255 5,9% 5,9%   2021-01-31
5 Länsförsäkringar Fonder 1 378 002 5,7% 5,7%   2021-02-28
6 Carnegie Fonder 1 284 528 5,3% 5,3% -1,45% 2021-02-28
7 Alcur Fonder 1 104 024 4,6% 4,6%   2020-10-28
8 Tredje AP-fonden 1 001 000 4,2% 4,2% 0,31% 2021-02-28
9 PriorNilsson Fonder 752 303 3,1% 3,1% 0,13% 2021-02-28
10 Avanza Pension 470 733 2,0% 2,0% 0,07% 2021-02-28
Total top 10 14 957 498 62,1% 62,1% 0,62%  
Övriga 9 126 437 37,9% 37,9% -0,62%  
Totalt 24 083 935 100,0% 100,0% 0.00%  
Aktier ägda av Nordic Waterproofing Holding 175 737 0,7% 0,7%    
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

INVESTERARE OCH MEDIA

Bokslutskommuniké 2020

Nordic Waterproofing Holding AB publicerade sin bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020 tisdagen den 9 februari 2021. Samma dag, kl 10:00 (CET), höll Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Aktiekurs

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR