Aktieägare

# Ägare NWG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kingspan Group PLC 5805641 24.11% 24.11% 2022-08-10
2 Handelsbanken Fonder 1827969 7.59% 7.59% 2022-09-30
3 Tredje AP-fonden 1350000 5.61% 5.61% 0.62% 2022-10-27
4 Alcur Fonder 1268120 5.27% 5.27% -0.13% 2022-10-27
5 Carnegie Fonder 900356 3.74% 3.74% 2022-10-27
6 Danske Invest 725407 3.01% 3.01% 2022-09-30
7 Cliens Fonder 713200 2.96% 2.96% 2022-10-27
8 ODDO BHF Asset Management 616415 2.56% 2.56% 2022-09-30
9 Avanza Pension 565281 2.35% 2.35% -0.21% 2022-10-27
10 RAM Rational Asset Management 555209 2.31% 2.31% 0.03% 2022-10-27
Totalt top 10 14327598 59.49% 59.49% 0.31%
Övriga 9756337 40.51% 40.51% -0.31%
Totalt 24083935 100.00% 100.00% 0.00%
Aktier ägda av Nordic Waterproofing Holding 84097 0.35% 0.35% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.