Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 15 oktober 2018.

Ägare Antal aktier Kapital och röster, %
Mawer Investment Management 2 729 537 11,3%
Swedbank Robur Fonder 2 187 095 9,1%
Carnegie fonder 2 186 505 9,1%
Svolder 1 623 242 6,7%
Catella Fonder 1 356 592 5,6%
Länsförsäkringar Fonder 1 148 338 4,8%
Handelsbanken Fonder 950 044 3,9%
Tredje AP-fonden 638 916 2,7%
Traction 600 000 2,5%
AMF Försäkring & Fonder 573 199 2,4%
Summa 10 största aktieägare 13 993 468 58,1%
Övriga aktieägare 10 090 467 41,9%
Summa antal aktier 24 083 935 100,0%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Innehav hos depåförvaltare redovisas i ”övriga aktieägare”.

Dela

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur