Aktieägare

# Ägare NWG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Svolder 3880000 16.1% 16.1% 2022-05-31
2 Swedbank Robur Fonder 1925641 8.0% 8.0% 2022-05-31
3 Handelsbanken Fonder 1598969 6.6% 6.6% 0.02% 2022-05-31
4 Tredje AP-fonden 1200000 5.0% 5.0% 2022-05-31
5 Alcur Fonder 1147668 4.8% 4.8% 0.24% 2022-05-31
6 Carnegie Fonder 964932 4.0% 4.0% 0.10% 2022-05-31
7 Danske Invest (Lux) 780000 3.2% 3.2% 2022-04-30
8 Cliens Fonder 713200 3.0% 3.0% 1.72% 2022-05-31
9 ODDO BHF Asset Management 696259 2.9% 2.9% 2022-04-30
10 Länsförsäkringar Fonder 686347 2.8% 2.8% -1.51% 2022-05-31
Total top 10 13593016 56.4% 56.4% 0.56%
Övriga 10490919 43.6% 43.6% -0.56%
Totalt 24083935 100.0% 100.0% 0.00%
Aktier ägda av Nordic Waterproofing Holding 96422 0.4% 0.4%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.