Aktieägare

# Ägare NWG Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Kingspan Group PLC 5805641 24.11% 24.11% 2022-08-10
2 Handelsbanken Fonder 1458249 6.05% 6.05% 2023-07-31
3 Tredje AP-fonden 1350000 5.61% 5.61% 2023-08-29
4 Lannebo Fonder 1237873 5.14% 5.14% 0.26% 2023-08-16
5 Cliens Fonder 713200 2.96% 2.96% 2023-08-29
6 Carnegie Fonder 674530 2.80% 2.80% 2023-08-29
7 Avanza Pension 634266 2.63% 2.63% -0.14% 2023-08-29
8 Alcur Fonder 621086 2.58% 2.58% 0.27% 2023-08-29
9 Dimensional Fund Advisors 537509 2.23% 2.23% 2023-08-30
10 Futur Pension 463120 1.92% 1.92% 2023-08-29
Totalt top 10 13495474 56.04% 56.04% 0.39%
Aktier i eget förvar 91946 0.38% 0.38%
Övriga 10496515 43.58% 43.58% -0.39%
Totalt 24083935 100.00% 100.00%
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.