Vattenförbrukning generellt sett låg

Produktion av byggmaterial såsom takmembran, EPDMgummidukar och prefabelement har generellt sett låg vattenförbrukning. Vatten i slutna system används för att kyla taktätskikt i slutet av produktionslinan så att de kan rullas ihop. Vid odling av vegetation för grön infrastruktur åtgår vatten för bevattning. Vattenförbrukningen var år 2023 116 535 m3.