Vattenförbrukning generellt sett låg

Produktion av byggmaterial såsom takmembran, EPDMgummidukar och prefabelement har generellt sett låg vattenförbrukning. Vatten i slutna system används för att kyla taktätskikt i slutet av produktionslinan så att de kan rullas ihop. Vid odling av vegetation för grön infrastruktur åtgår vatten för bevattning. Vattenförbrukningen var år 2022 för Products & Solutions 161 925 m3 varav odlingarna svarade för 9 577m3. Installation Services svarade för 1 729 m3.