MATS O. PAULSSON
MATS O. PAULSSON
Styrelsens ordförande sedan: 2020. Styrelseledamot sedan: 2017. Ordförande i ersättningsutskottet
MATS O. PAULSSON
MATS O. PAULSSON
Styrelsens ordförande sedan: 2020. Styrelseledamot sedan: 2017. Ordförande i ersättningsutskottet

Född: 1958.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Caverion Oy, Nordisk Bergteknik AB och Sveviva AB.
Styrelseledamot i BE Group AB och Bösarps Grus & Torrbruk AB.

Tidigare befattningar: VD för Bravida AB, VD för Strabag Scandinavia AB och VD för Peab Industri AB.
Styrelseledamot i Acando AB, Elda Acquisition AB, Paroc Oy, Ramirent Plc, BTH Bygg AB, KEWAB, Mark & Energibyggarna AB och Win Group AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närståendes: 15 000.

Leena Arimo
Leena Arimo
Styrelseledamot sedan: 2020. Ledamot i revisionsutskottet.
Leena Arimo
Leena Arimo
Styrelseledamot sedan: 2020. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1963.

Nationalitet: Finsk

Utbildning: Masterexamen från Helsinki University of Technology, Finland.

Övriga nuvarande befattningar: CFO för det finska dotterbolaget till den börsnoterade svenska installations- och fastighetservicekoncernen Bravida.

Tidigare befattningar: Ekonomidirektör för divisioner inom Lemminkäinen och verkställande direktör vid Lemcon Networks.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närstående: 0

STEFFEN BAUNGAARD
STEFFEN BAUNGAARD
Styrelseledamot sedan: 2019. Ledamot i ersättningsutskottet
STEFFEN BAUNGAARD
STEFFEN BAUNGAARD
Styrelseledamot sedan: 2019. Ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1967.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Civilekonomexamen, Copenhagen Business School, Danmark, samt Byggnadsingenjör, Copenhagen School of Engineering.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Brøndum Holding A/S. Vice ordförande Arkil Holding A/S. Styrelseledamot i Huscompagniet A/S, DEKO A/S, Carl Ras A/S, Frederikshøj Ejendomme A/S och M.B Packaging A/S.

Tidigare befattningar: Koncerndirektör för Huscompagniet A/S 2008–2019 samt VD/koncern-direktör för NCC i Danmark 1998–2008.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närstående: 0

ALLAN LINDHARD JØRGENSEN
ALLAN LINDHARD JØRGENSEN
Styrelseledamot sedan: 2018. Ledamot i revisionsutskottet.
ALLAN LINDHARD JØRGENSEN
ALLAN LINDHARD JØRGENSEN
Styrelseledamot sedan: 2018. Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1965.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Köpenhamn, Danmark.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Dovista A/S, styrelseordförande i Velfac A/S, Rational Vinduer A/S, Svenska Fönster AB, styrelseledamot i OH Industri A/S och Pankas A/S.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Huscompagniet A/S, VD för Kemp & Lauritzen A/S, operativ chef för NCC AB, VD för Eurodan-huse A/S, redovisningschef för Eurodan-huse A/S, revisor hos PricewaterhouseCoopers A/S.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja.

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närstående: 0.

RIITTA PALOMÄKI
RIITTA PALOMÄKI
Styrelseledamot sedan: 2016. Ordförande i revisionsutskottet.
RIITTA PALOMÄKI
RIITTA PALOMÄKI
Styrelseledamot sedan: 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1957.

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen från Åbo Handelshögskola, Finland.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet, ledamot i valberedningen och ersättningsutskottet i OP Financial Group.
Interim CFO på Caverion.

Tidigare befattningar: Styrelsemedlem, ordförande i revisionskommittén och ledamot i ersättningsutskottet för HKScan Oyj, Executive Vice President och CFO i Uponor Oyj, styrelsemedlem och ordförande i revisionsutskottet för Componenta Oyj, CFO i Kuusakoski Group, olika ledande befattningar i Konecranes och ABB Finland.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närståendes: 5 000

Hannu Saastamoinen
Hannu Saastamoinen
Styrelseledamot sedan: 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.
Hannu Saastamoinen
Hannu Saastamoinen
Styrelseledamot sedan: 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1960.

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: Masterexamen från Helsingfors Handelshögskola.

Övriga nuvarande befattningar: Senior advisor Investment AB Latour i Finland. Ägare och VD i Sandbacka Advisory Services Oy.

Tidigare befattningar: VD Swegon Group AB 2013-2020. Ledande befattningar inom bland annat Munters, Huurre Group, TAC Svenska, Carrier Refigeration och Electrolux.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närstående: 0


Innehav per den 31 december, 2021.