MATS O. PAULSSON
MATS O. PAULSSON
Styrelsens ordförande sedan: 2020. Styrelseledamot sedan: 2017. Ordförande i ersättningsutskottet Ledamot i revisionsutskottet
MATS O. PAULSSON
MATS O. PAULSSON
Styrelsens ordförande sedan: 2020. Styrelseledamot sedan: 2017. Ordförande i ersättningsutskottet Ledamot i revisionsutskottet

Född: 1958.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Caverion Oy, Nordisk Bergteknik AB och Sveviva AB.
Styrelseledamot i BE Group AB och Bösarps Grus & Torrbruk AB.

Tidigare befattningar: VD för Bravida AB, VD för Strabag Scandinavia AB och VD för Peab Industri AB.
Styrelseledamot i Acando AB, Elda Acquisition AB, Paroc Oy, Ramirent Plc, BTH Bygg AB, KEWAB, Mark & Energibyggarna AB och Win Group AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närståendes: 15 000.

Hannele Arvonen
Hannele Arvonen
Styrelseledamot sedan: 2022. Ledamot i revisionsutskottet
Hannele Arvonen
Hannele Arvonen
Styrelseledamot sedan: 2022. Ledamot i revisionsutskottet

Född: 1966.

Nationalitet: Svensk och Finsk

Utbildning: Masterexamen (Forstmästare) från Helsinki University, Finland. Kandidatexamen (Internationella Relationer) från Beloit College, USA.

Övriga nuvarande befattningar: CEO och delägare i Flooré AB, styrelseledamot i Södra Skogsägarna samt styrelseledamot i Plantvation AB.

Tidigare befattningar: CEO för Sveaskog och Setra Group, olika ledande befattningar inom Holmen och Metsä Board.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närstående: 0

STEFFEN BAUNGAARD
STEFFEN BAUNGAARD
Styrelseledamot sedan: 2019. Ledamot i ersättningsutskottet
STEFFEN BAUNGAARD
STEFFEN BAUNGAARD
Styrelseledamot sedan: 2019. Ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1967.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Civilekonomexamen, Copenhagen Business School, Danmark, samt Byggnadsingenjör, Copenhagen School of Engineering.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Brøndum Holding A/S, DEKO A/S, Frederikshøj Ejendomme A/S, Din ByggeRådgiver ApS och M.B Packaging A/S . Vice ordförande Arkil Holding A/S. Styrelseledamot i Carl Ras A/S, MT Højgaard Holding A/S, EBK Huse A/S, Durapor A/S, Dansk Celleglas ApS och Dansk Installations Teknik A/S.

Tidigare befattningar: Koncerndirektör för Huscompagniet A/S 2008–2019 samt VD/koncern-direktör för NCC i Danmark 1998–2008.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närstående: 0

RIITTA PALOMÄKI
RIITTA PALOMÄKI
Styrelseledamot sedan: 2016. Ordförande i revisionsutskottet
RIITTA PALOMÄKI
RIITTA PALOMÄKI
Styrelseledamot sedan: 2016. Ordförande i revisionsutskottet

Född: 1957.

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen från Åbo Handelshögskola, Finland.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet och ledamot i riskutskottet i OP Financial Group.

Tidigare befattningar: Styrelsemedlem, ordförande i revisionskommittén och ledamot i ersättningsutskottet för HKScan Oyj, Executive Vice President och CFO i Uponor Oyj, styrelsemedlem och ordförande i revisionsutskottet för Componenta Oyj, CFO i Kuusakoski Group, olika ledande befattningar i Konecranes och ABB Finland.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja.

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närståendes: 5 000

Hannu Saastamoinen
Hannu Saastamoinen
Styrelseledamot sedan: 2020. Ledamot i ersättningsutskottet
Hannu Saastamoinen
Hannu Saastamoinen
Styrelseledamot sedan: 2020. Ledamot i ersättningsutskottet

Född: 1960.

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: Masterexamen från Helsingfors Handelshögskola.

Övriga nuvarande befattningar: Senior advisor Investment AB Latour i Finland. Ägare och VD i Sandbacka Advisory Services Oy.

Tidigare befattningar: VD Swegon Group AB 2013-2020. Ledande befattningar inom bland annat Munters, Huurre Group, TAC Svenska, Carrier Refigeration och Electrolux.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing, eget och närstående: 0


Innehav per den 30 september, 2022.