Solenergilösningar

Nordic Waterproofing agerar också återförsäljare som projekterar och installerar solceller i Danmark och kan genom förvärvet av 25 procent av Playgreen Finland Oy erbjuda samma tjänster i Finland.

Kerabit Pro i Finland utför installation av solceller.