Solenergilösningar

Nordic Waterproofing agerar också återförsäljare som projekterar och installerar solceller i Danmark och kan genom det delägda bolaget Kerabit Aurinkosähkö Oy erbjuda samma tjänster i Finland.

Kerabit Pro i Finland utför installation av solceller.