Produkter & lösningar

Baserat på Nordic Waterproofings grundläggande intresse för hållbarhetsfrågor har koncernen byggt upp ett marknadsledande produktsortiment för tätskikt och prefab-produkter för skydd av byggnader och andra konstruktioner, på engelska kallat ”building envelope”, samt en gedigen tillverknings- och installationskompetens.

Bolaget tillhandahåller sina produkter och lösningar i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige samt på den europeiska EPDM-marknaden (Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland). I Danmark och Finland erbjuds även kundanpassade installationstjänster.