Products & solutions

FÖRLÄNGER LIVSLÄNGDEN PÅ BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR

Affärsområdet Products & Solutions erbjuder tätskiktsprodukter och lösningar för byggnader och infrastruktur, prefabricerade tak- och fasadelement i trä samt grön infrastruktur.

EFFEKTIVT TÄTSKIKT FUNDAMENTALT

Det största hotet mot en byggnads hållbarhet är det yttre klimatet, i synnerhet regn och fukt, men också vind samt extrema temperaturer. När en fuktskada inträffat krävs det ofta dyra renoveringskostnader. Ett effektivt och beständigt tätskikt är därför en förutsättning vid såväl nybyggnation som underhåll av befintliga byggnader.

Nordic Waterproofing erbjuder ett brett utbud av tätskiktsprodukter konstruerade för det krävande klimatet i Norden som är anpassade till olika typer av tak; låglutande och lutande.

Utveckling av såväl produkter som säker hantering och installation

Nordic Waterproofing har ett väl anpassat sortiment. Det sker en ständig utveckling för att möta kundernas efterfrågan på förbättringar i arbetsmiljön (hantering av produkter och metoder för installation) och miljöpåverkan i tillverkningen, inklusive återanvändning och minskning av avfall. Koncernen arbetar också ständigt för att stärka relationer med de som använder sig av koncernens produkter

Utnyttjad takyta på bostadshus i Århus,Danmark.