Vår historia

Över 125 års erfarenhet av tak och nordiskt klimat.

Nordic Waterproofing en ung koncern med en lång historia som går tillbaka ända till 1889, då Trebolit grundades. Flera av varumärkena etablerades därefter, under tidigt 1900-tal, och har sina egen historiska bakgrund. Nordic Waterproofing bildades efter att Trelleborg AB:s och Lemminkäinen Oy:s tätskiktsverksamheter slogs samman 2011 och bildade Nordic Waterproofing. Målsättningen var att skapa en stor aktör på den nordiska marknaden för tätskikt.

I dag har koncernen en stark portfölj av lokala varumärken och erbjuder helhetslösningar för att täta, skydda och bevara tak, byggnader och andra konstruktioner.

1789

Amiralitetsläkaren Arvid Faxe från Karlskrona blev den förste som tillverkade takpapp. Han kallade produkten för ”stenpapper” och blev uppmärksammad bland annat i Frankrike, Tyskland och Ryssland. Papparken utvecklades och 1862 tillverkade Munksjö industriella papprullar som gjorde produkten såväl lättare att transportera som att installera.

1889

Trebolit startar i Trelleborg, Sverige, under namnet Phylatterion. På 1920-talet övergick man från stenkolstjära till asfaltpapp (oljeasfaltpapp). Tillverkningsmetoden ändrades inte nämnvärt under de följande 40 åren. 1982 blir Trebolit först i Sverige med tillverkning baserad på SBS-modifierad asfalt.

1904

Mataki startas i Sverige under namnet Malmö Takpappfabrik. Huvudprodukten på den tiden var enkel takpapp belagd med stenkolstjära. Namnet Mataki tillkom 1933, en förkortning av MAlmö TAk pappfabrik och Kemisk Industri. 1995 förvärvades Mataki av Trelleborg AB.

1907

Den danska fabriken Phønix börjar tillverka betongvaror och takpapp. 1930 utvidgas verksamheten till att också omfatta vägmaterial och 1957 byter företaget namn till A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer. 1974 införs logotypen för varumärket Phønix och efter flera namn- och ägarbyten blir Phønix Tag A/S sålda till Trelleborgkoncernen. 2011 säljs verksamheten som därefter blir en del av Nordic Waterproofing.

1920

Kerabit grundas i Finland.

1967

Produktion av butylgummi startar i Värnamo i Sverige under licens från Esso vilket är grunden till dagens verksamhet i SealEco. Företaget får inledningsvis namnet “Värnamo Gummi” och sälen har funnits med som symbol sedan 1982. 1989 förvärvar Trelleborgkoncernen verksamheten som döps om till Trelleborg Waterproofing.

1973

Hetag grundas av Vagn Clausen i Hedensted i Danmark.

1978

Nortett grundas i Norge, då under namnet Paus & Paus Bygg. 2003 får bolaget namnet Nortett Bygg AB och verksamheten renodlas till att erbjuda produkter för bostäder. 2012 etableras varumärket Nortett.

2011

Nordic Waterproofing-koncernen bildas genom en sammanslagning av danska och svenska dotterbolag till Trelleborg AB och finska Lemminkäinens Oy takläggningsverksamhet. Axcel blir majoritetsägare. Samma år förvärvas Wulva, en belgisk distributör och prefabrikatör av EPDM-material.

2012

Nordic Waterproofing förvärvar AL-Katot Oy, en finsk entreprenör samt den norska distributören Nortett Bygg.

2014

Nordic Waterproofing förvärvar Univex, en prefabrikatör och distributör på den belgiska marknaden.

2016

Huvudägarna beslutar om notering av Nordic Waterproofing Holding A/S aktier och handeln Nasdaq Stockholm inleds den 10 juni.

2017

Nordic Waterproofing förvärvar EPDM Systems, en prefabrikatör och distributör av EPDM-gummiduk på den nederländska marknaden.

Nordic Waterproofing förvärvar det finska bolaget SPT-Painting, verksamt inom den växande marknaden för flytande tätskikt.

Nordic Waterproofing förvärvar det finska tak- och servicebolaget LA Kattohuolto Oy, med verksamheter på nio orter, varav fem genom franchisetagare. LA Kattohuolto stärker koncernens nuvarande erbjudande för underhåll och service av tak.

Nordic Waterproofing förvärvar det danska bolaget Taasinge Elementer A/S. Bolaget är Danmarks ledande producent av prefabricerade tak- och fasadelement i trä och med byggindustrin som viktigaste kundkategori.

Nordic Waterproofing förvärvar produktions­anläggning för prefabricerade tak- och fasadelement from Ugilt Savværk i Danmark.

2018

Nordic Waterproofing  förvärvar Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, en av Norges ledande tillverkare av prefabricerade fasadelement i trä till byggindustrin. Förvärvet är en del av strategin att göra Taasinge Elementer och Nordic Waterproofing till en större aktör på den nordiska marknaden för prefabricerade tak- och fasadelement.

Nordic Waterproofing förvärvar Veg Tech,en av de ledande aktörerna inom vegetationsteknik i Norden. Veg Tech grundades 1987 i Vislanda och har under 30 år hjälpt sina kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar. Bolaget odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

2019

Nordic Waterproofing förvärvar Distri Pond Group (”Distri Pond”) i Belgien, med de två rörelsedrivande bolagen Distri Pond NV och Pond Technics & Training BVBA. Företaget är en ledande distributör av system för dammar i belgiska marknaden med en årlig försäljning omkring 110 MSEK och 23 anställda. Förvärvet passar väl in i SealEco’s strategi med vertikal integration och kommer att öka Nordic Waterproofings exponering i ett attraktivt marknadssegment inom vår kärnverksamhet.

2020

Nordic Waterproofing förvärvar 25% av aktierna i Playgreen Finland Oy, ett finskt företag som huvudsakligen är verksamt inom design, försäljning och installationer av solenergilösningar. Företaget erbjuder skräddarsydda miljövänliga lösningar för förnybar energi till sina kunder vilka installeras på offentliga byggnader, industrier, gårdar eller privata hus. Playgreen Finland Oy har också kapacitet att designa och installera laddstationer för elbilar. Förvärvet passar väl in i gruppens strategi att öka sin exponering mot hållbara lösningar för byggsektorn.

På extra bolagsstämmor beslutades att fusionera Nordic Waterproofing Holding A/S med Nordic Waterproofing Holding AB med det senare bolaget som kvarstående. Därigenom ändras koncernens moderbolags domicil från Danmark till Sverige. Handeln på Nasdaq i det nya svenska moderbolagets aktier inleddes den 30 november.