Säsongsvariationer

Nordic Waterproofings verksamhet påverkas av årstider, där månaderna januari, februari och december är de svagaste månaderna. Under perioden 2012–2015 stod den genomsnittliga försäljningen under dessa tre månader för cirka 16 procent medan övriga nio månader stod för cirka 84 procent.

Normalt sker viss lageruppbyggnad under vinterhalvåret, som under sommarhalvåret övergår till lagerminskning till följd av den ökade aktiviteten på marknaden. Säsongsvariationerna kan påverka omsättningen och resultaten för de olika kvartalen. Om vintern kommer tidigt kan det bland annat få effekten att bolagets kunder väljer att skjuta upp planerade projekt, vilket i sin tur får negativ effekt på årets resultat. Detsamma gäller om vintern är lång och säsongen startar sent på våren.

I kombination med kundorderstyrd tillverkning innebär säsongsvariationerna dessutom kapacitetsplanering som delvis måste genomföras i förväg.

Dela

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur