Säsongsvariationer

Nordic Waterproofings verksamhet påverkas av säsongsvariationer – månaderna januari, februari och december är de svagaste månaderna. Försäljningen under dessa tre månader är normalt ca 15 procent av den årliga volymen, medan de övriga nio månaderna står för ca 85 procent.

Nedgången under vintern förklaras av de kalla och dåliga väderförhållandena och dess inverkan på byggbranschen. Generellt sett finns det en viss grad av lageruppbyggnad under vintermånaderna, som övergår till en lagerminskning under sommarmånaderna till följd av ökad aktivitet på marknaden. En tidig vinter skulle bland annat kunna få många av Bolagets kunder att välja att skjuta upp planerade projekt, vilket i sin tur har en negativ inverkan på årsresultatet. Detsamma gäller om vintern är lång och säsongen börjar sent på våren. Säsongsvariationer påverkar EBIT och EBIT-marginalen i samma utsträckning som försäljningen.