Säsongsvariationer

Nordic Waterproofings verksamhet påverkas av säsongsvariationer där januari, februari och december är de svagaste månaderna. Verksamhetsåret 2023 stod försäljningen under dessa tre månader för knappt 20 procent medan de övriga nio månaderna stod för 80 procent vilket ligger i linje med femårsgenomsnittet. Nedgången under vintermånaderna förklaras av kalla och utmanande väderförhållanden och deras inverkan på byggbranschen.

I allmänhet blir det en viss lageruppbyggnad under vintermånaderna, vilken övergår till lagerreducering under sommarmånaderna som ett resultat av den ökade aktiviteten på marknaden. Om vintern kommer tidigt kan det bland annat få till följd att många planerade projekt skjuts upp, vilket i sin tur påverkar årets resultat negativt. Detsamma gäller om vintern är lång och säsongen börjar sent på våren.
För risker och känslighetsanalys, vänligen se not 33 på sidan 108 i årsredovisningen för 2023.