Aktiekurs

Kerabit är ett finskt varumärke som genom ett brett sortiment av tak- och tätskiktsprodukter erbjuder passande lösningar för alla typer av tak.

Kerabit Tuotteet är experter inom tak- och tätskiktskonstruktion och erbjuder produkter till byggmaterialhandlare, byggföretag, entreprenörer samt konsumenter genom försäljning i byggvaruhus. Produkterna utvecklas ständigt med syfte att kunna erbjuda mer ekologiska och koldioxidsnåla lösningar.

Merparten av Kerabit-produkterna tillverkas i Finland i Lohja-fabriken. Verksamheten genomgår en ständig utveckling för att ge våra kunder bästa möjliga tak- och tätskiktslösningar. Produktionsprocesserna har en omfattande certifiering och Kerabit bitumenprodukter är CE-märkta.

Besök hemsida: https://www.kerabit.fi/

 

Kerabit Katto levererar och renoverar alla typer av tak, sätter upp trädäck och ger tätskikt för broar.

Kerabit Katto levererar bitumen-, tegel-, metall-, grön- och elementtak samt trädäckskonstruktioner från den bärande strukturen över hela Finland. Entreprenaden kan även innehålla beslag och byggnadsarbeten.

I tjänsteutbudet ingår även takrenoveringar oavsett taktyp och takmaterial, samt trädäcksrenoveringar och tätskikt för broar.

Besök hemsida: Katto – Kerabit

 

Kerabit Kattohuolto utför tillståndsbesiktningar, takunderhåll och reparationer av alla typer av tak över hela Finland.

När taket underhålls regelbundet kan oväntade skador och betydande reparationskostnader undvikas. Med regelbundet takunderhåll av Kerabit Kattohuoltos experter kan takets livslängd i bästa fall fördubblas. Med många års erfarenhet hjälper Kerabit Kattohuolto till att välja tjänster som förlänger takets livslängd och är korrekt dimensionerade.

Kerabit Kattohuolto värnar om kundernas bästa. Fler än 100 yrkesverksamma inom takunderhåll tillhandahåller tjänster över hela Finland.

Besök hemsida: Kattohuolto – Kerabit

 

Kerabit Julkisivut levererar fasader i alla material och bygger takfotssystem med prefabricerade takfotselement snabbt och kostnadseffektivt.

Kerabit Julkisivut erbjuder fasadrenoveringar och fasadbeklädnader för nya byggnader, hela vägen från baskonstruktionerna fram till och med de slutliga finjusteringarna.

Metallfasader av bland annat mässing, koppar och aluminium är en av bolagets specialiteter. Trots att företaget är specialiserat på metallfasader, levereras även sten- och träbeklädnadslösningar som Accoya träbeklädnad och fibercement, laminat och kompositbeklädnad, utfört med kompromisslös professionalism.

Kerabit Julkisivut tillverkar även RipRap takfotssystem, vars absoluta fördel är deras snabba installation.

Besök hemsida: Julkisivut – Kerabit

 

Kerabit Kattoelementit designar, tillverkar och installerar både varma och kalla takelement.

Kerabits varma och kalla takelement är tillverkade under kontrollerade förhållanden på Ylistaro-fabriken och är efter tillverkningen redo att installeras. Takelementen kommer med ett fabriksmonterat bitumenunderlagsmembran, och elementen kan även beställas med Kerabit Nature-membranen med låg kolhalt.

I leveransen ingår det alltid att elementen utformas efter platsens villkor och detaljnivå, vilket säkerställer ett lyckat resultat, underlättar byggnadskonstruktörens arbete och sparar tid, ansträngning och pengar.

Besök hemsida: Kerabit Kattoelementit – Kerabit

 

Kerabit Pinta levererar slitstarka och snygga golv för krävande anläggningar, varierande från kontor till industri – inklusive fartyg. Dessutom omfattar tjänsteutbudet all industriell ytbehandling.

Kerabit Pinta levererar krävande, lättstädade och stilrena designgolv, samt ytor som är perfekt resistenta mot kemiskt och mekaniskt slitage. Utbudet av tjänster inkluderar golv, fartygsdäck och omfattande industriell ytbehandling.

Utmärkt leveranssäkerhet, toppmodern utrustning och material, branschens skickligaste experter och att hålla tidsplaner gör Kerabit Pinta till en pålitlig golventreprenör och en av de ledande golvleverantörerna i Finland.

Besök hemsida: Pinta – Kerabit

 

Kerabit Aurinkosähkö designar och installerar solenergisystem, laddningsstationer för elbilar och energilagringslösningar.

Utvecklingen av solcellsteknik har gjort solkraftverk till ett hållbart alternativ för både företag och privatpersoner. Solel är en stabil och hållbar energiform som avsevärt minskar elräkningen och ger snabb avkastning på insatsen. Högkvalitativa Kerabit-solkraftverk, laddstationer och energilagringslösningar har en lång livscykel och ett bra utbyte – utan höga underhållskostnader.

Besök hemsida: Aurinkosähkö – Kerabit

 

 

 

 

Established: 1992

Nordic Waterproofing Oy
Rälssitie 6
FIN-01510 Vantaa
Finland

Tel: +358 10 851 1000
E-mail: info@kerabit.fi
http://www.kerabit.fi

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR