Sedan 1904 har Mataki utvecklat och förfinat tätskikt/takpapp med underlagspapp och underlagsdukar som håller för alla svenska väder, med tätskiktsgarantier på bolagets tätskikt/takpapp.

Mataki erbjuder kvalitetsprodukter, spetskunskap och hållbara lösningar och har under mer än ett sekel i branschen intagit en marknadsledande position. Matakis styrka ligger i att vara personliga, professionella och nyfikna.

Genom avancerad forskning skapar vi nya generationens tätskikt och tar tillsammans med våra kunder fram produkter och lösningar som både är bättre för miljön och säkrare för de som arbetar med dem.

Det ger trygga kunder och relationer som bygger på förtroende!