Aktieägare

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Utländskt ägande 5578687 23.2% 23.2% 270
- Anonymt ägande 1309312 5.4% 5.4%  
Svenskt ägande 18505248 76.8% 76.8% 5724
Totalt 24083935 100.0% 100.0% 5994
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.