Aktieägare

Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande 21 370 527 88,73% 88,73% 224 6,53%
- Okänt land 2 535 235 10,53% 10,53% 0 0,00%
Svenskt ägande 2 713 408 11,27% 11,27% 3204 93,47%
Totalt 24 083 935 100,00% 100,00% 3428 100,00%
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear Morningstar och Finansinspektionen.