Aktieägare

Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande 11507412 47.78% 47.78% 299 4.39%
- Okänt land 1673197 6.95% 6.95% 0 0.00%
Svenskt ägande 12576523 52.22% 52.22% 6507 95.61%
Totalt 24083935 100.00% 100.00% 6806 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.