Aktieägare

Ägarfördelning Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Utländskt ägande   19,616,752 81.45% 81.45%   276 4.77%
- Okänt land   5,735,165 23.81% 23.81%   - 0.00%
Svenskt ägande   4,467,183 18.55% 18.55%   5,509 95.23%
Totalt   24,083,935 100.00% 100.00%   5,785 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.