Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig inrättat ett ersättningsutskott. Det nuvarande ersättningsutskottet består av Ulf Gundemark (ordförande) och Steffen Baungaard.