Kingspan bud

Den 10 oktober 2023 offentliggjorde Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Nordic Waterproofing” eller ”Bolaget” respektive ”Erbjudandet”). Den 6 februari 2024 publicerade Styrelsen i Nordic Waterproofing sin rekommendation till aktieägarna att inte acceptera det kontanta budpliktserbjudande som lämnats av Kingspan

Den initiala acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 23 november 2023 och förväntades initialt att avslutas den 1 februari 2024. Med hänvisning till den pågående processen för att erhålla konkurrensgodkännande från EU-kommissionen, och i enlighet med beviljad dispens från Aktiemarknadsnämnden, offentliggjorde Kingspan den 9 januari 2024 att den initiala acceptfristen har förlängts till och med den 27 mars 2024.

Den 15 mars 2024 meddelade Kingspan att man erhållit erforderligt konkurrensgodkännande från EU-kommissionen. Villkoret för Erbjudandets fullföljande har därmed uppfyllts och Erbjudandet förklaras ovillkorat och kommer att fullföljas.

Den 28 mars 2024 meddelade Kingspan att Erbjudandet accepterats av aktieägare motsvarande cirka 4,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Kingspan äger därmed sammanlagt 8 597 950 aktier i Nordic Waterproofing, motsvarande cirka 35,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Som kommunicerades den 27 oktober 2023 har Styrelsen anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Rådgivarna biträder Styrelsen i dess utvärdering av Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta