Kingspan bud

Den 10 oktober 2023 offentliggjorde Kingspan Holdings (IRL) Limited (”Kingspan”) ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) (”Nordic Waterproofing” respektive ”Erbjudandet”). Den 6 februari 2024 publicerade Styrelsen i Nordic Waterproofing sin rekommendation till aktieägarna att inte acceptera det kontanta budpliktserbjudande som lämnats av Kingspan

Den initiala acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 23 november 2023 och förväntades initialt att avslutas den 1 februari 2024. Med hänvisning till den pågående processen för att erhålla konkurrensgodkännande från EU-kommissionen, och i enlighet med beviljad dispens från Aktiemarknadsnämnden, offentliggjorde Kingspan den 9 januari 2024 att den initiala acceptfristen har förlängts till och med den 27 mars 2024.

Som kommunicerades den 27 oktober 2023 har Styrelsen anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Rådgivarna biträder Styrelsen i dess utvärdering av Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta