HÅLLBARA TÄTSKIKTS- OCH BYGGNADSLÖSNINGAR

Nordic Waterproofing är marknadsledande på den nordiska tätskiktsmarknaden. Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Grundläggande i erbjudandet är energi- och miljöbesparande produkter som är enkla att installera.

TVÅ RÖRELSESEGMENT

Nordic Waterproofings verksamhet är indelad i två rörelsesegment.

Products & Solutions

Segmentets produkter och lösningar på marknaden kan delas upp i:
Tätskikt för tak, tillverkade huvudsakligen av bitumen (takpapp) och PVC, men också av EPDM (gummidukar) och TPO (termoplastisk olefin, ett syntetiskt plastmaterial), samt taktillbehör såsom fästanordningar.
Byggprodukter, inklusive olika typer av membran för byggnader, såsom underskikt (fukt-, vind- och ångspärr) tillverkade av bitumen och EPDM.
Prefabelement inkluderar prefabricerade byggdelar som fasadelement, bjälklag, väggar och sandwichväggar.
Grön infrastruktur, inklusive sedummattor för tak och offentliga områden samt vegetation för dammar och reservoarer.

Frånsett Veg Techs produkter sker tillverkningen inomhus i en kontrollerad miljö, vilket är en förutsättning för att klara hög och jämn kvalitet i produktion och för att möta ökande krav på bättre arbetsmiljö och mer avancerad teknologi.

Installation Services

Rörelsesegmentet Installation Services omfattar installation av tätskiktsprodukter och underhållstjänster. Verksamhet på alla de fyra nordiska marknaderna, i Danmark organiserad i franchiseföretag där vi har ett minoritetsaktieinnehav.