HÅLLBARA TÄTSKIKTS- OCH BYGGNADSLÖSNINGAR

Nordic Waterproofing är marknadsledande på den nordiska tätskiktsmarknaden. Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Grundläggande i erbjudandet är energi- och miljöbesparande produkter som är enkla att installera.

TVÅ RÖRELSESEGMENT

Nordic Waterproofings verksamhet är indelad i två rörelsesegment.

Products & Solutions

Det totala marknadsvärdet för produkter och lösningar i Norden bedöms uppgå till cirka
5 miljarder SEK. Segmentets produkter och lösningar på marknaden kan delas upp i:
Takprodukter, inklusive tätskikt för låglutande tak, tillverkade huvudsakligen av bitumen (takpapp) och PVC, men också av EPDM (gummidukar) och TPO (termoplastisk olefin, ett syntetiskt plastmaterial), samt taktillbehör såsom fästanordningar.
Byggprodukter, inklusive olika typer av membran för byggnader, såsom underskikt (fukt-, vind- och ångspärr) tillverkade av bitumen och EPDM.
Grön infrastruktur, inklusive dammar och reservoarer.
Prefabelement inkluderar prefabricerade byggdelar som fasadelement, bjälklag, väggar och sandwichväggar.

Frånsett Veg Techs produkter sker tillverkningen inomhus i en kontrollerad miljö, vilket är en förutsättning för att klara hög och jämn kvalitet i produktion och för att möta ökande krav på bättre arbetsmiljö och mer avancerad teknologi.

Installation Services

Rörelsesegmentet Installation Services omfattar installation av tätskiktsprodukter och underhållstjänster. Det totala marknadsvärdet av den nordiska installationsmarknaden uppskattas till cirka 10 miljarder SEK, vilket motsvarar cirka 70 procent av den totala tätskiktsmarknaden i Norden.