Organisation

Nordic Waterproofing har en decentraliserad organisationsstruktur med lokal ledning i respektive affärsenhet som stöds av koncerngemensamma funktioner för ekonomi samt forskning och utveckling – för att skapa såväl effektivitet inom koncernen som lokal flexibilitet.

Varje affärsenhet utgör en resultatenhet och är ansvarig för den lokala produktionen, marknadsföringen och försäljningen. Den decentraliserade styrmodellen hjälper till att skapa nära lokala relationer med kunder, ökar engagemanget och säkerställer snabbare och effektivare processer i respektive enhet. De koncerngemensamma funktionerna bidrar till att maximera synergieffekterna i hela koncernen inom områden som forskning och utveckling och centraliserade inköp av bland annat råmaterial.