Aktieägare

Land Aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Irland 8 597 950 35,70% 35,70% 1 0,03%
Storbritannien 8 452 519 35,10% 35,10% 10 0,28%
Sverige 2 981 413 12,38% 12,38% 3 388 93,49%
USA 646 367 2,68% 2,68% 15 0,41%
Frankrike 346 081 1,44% 1,44% 4 0,11%
Övriga 795 330 3,30% 3,30% 206 5,68%
Okänt land 2 264 275 9,40% 9,40% - 0,00%
Totalt 24 083 935 100,00% 100,00% 3 624 100,00%
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear Morningstar och Finansinspektionen.