Aktieägare

Land NWG Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 12576523 52.22% 52.22% 6507 95.61%
Irland 5805641 24.11% 24.11% 1 0.01%
USA 910067 3.78% 3.78% 17 0.25%
Danmark 806930 3.35% 3.35% 109 1.60%
Frankrike 726949 3.02% 3.02% 8 0.12%
Övriga 1584628 6.58% 6.58% 164 2.41%
Okänt land 1673197 6.95% 6.95% 0 0.00%
Totalt 24083935 100.00% 100.00% 6806 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.