Aktieägare

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 18505248 76.8% 76.8% 5724 95.5%
USA 1043365 4.3% 4.3% 19 0.3%
Frankrike 777818 3.2% 3.2% 7 0.1%
Storbritannien 706831 2.9% 2.9% 11 0.2%
Luxemburg 686100 2.8% 2.8% 4 0.1%
Övriga 1055261 4.4% 4.4% 229 3.8%
Anonymt ägande 1309312 5.4% 5.4%    
Totalt 24083935 100.0% 100.0% 5994 100.0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.