Aktieägare

Land NWG Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Irland   7,453,730 30.95% 30.95%   1 0.02%
Sverige   4,467,183 18.55% 18.55%   5,509 95.23%
Storbritannien   4,253,907 17.66% 17.66%   10 0.17%
USA   656,231 2.72% 2.72%   16 0.28%
Frankrike   655,407 2.72% 2.72%   9 0.16%
Övriga   862,312 3.58% 3.58%   240 4.15%
Okänt land   5,735,165 23.81% 23.81%   - 0.00%
Totalt   24,083,935 100.00% 100.00%   5,785 100.00%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.