Årsstämma 2021

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding AB kommer att hållas den 29 april 2021. Förslag från aktieägare för behandling av årsstämman ska lämnas till styrelsen skriftligen senast den 18 mars 2021. I det fall styrelsen får ett förslag senare än den 18 mars 2021 ska styrelsen ändå besluta om det inkommit i tid för att det ska tas upp på dagordningen för årsstämman. Förslag ska skickas till: agm@nordicwaterproofing.com

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

En extra bolagsstämma hölls torsdagen den 15 oktober 2020, kl. 10:00 CEST, på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg, Sverige.

Årsstämma 2020

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma måndagen den 15 juni 2020, kl. 11:00 CEST. Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma onsdagen den 24 april 2019, kl. 11:00 CEST. Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma fredagen den 20 april 2018, kl. 10:00 CET.
Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2017

Årsstämma, 27 april 2017, Stockholm. Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma hölls i Stockholm, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, kl 10:00.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma, 21 december 2016, Helsingborg. Nordic Waterproofing Holding A/S’ extra bolagsstämma hölls i Helsingborg, på Bolagets kontor, Drottninggatan 11, kl 14:00.

FAKTA OM NORDIC WATERPROOFING GROUP

Grundades: 2011, genom sammanslagning av Trelleborgs och Lemminkäinens tätskyddsverksamheter

Verksamhet: Helhetslösningar och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastruktur

Rörelsesegment: Products & Solutions och Installation Services

Tillverkning: Danmark, Finland, Lettland, Norge och Sverige

Nettoomsättning 2019: 3,2 miljarder SEK

Antal anställda: ca 1 100

Noterat: Nordic Waterproofing Holding A/S är sedan den 10 juni 2016 noterat i segmentet midcap på Nasdaq Stockholm, under kortnamn NWG

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR