EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

En extra bolagsstämma hölls torsdagen den 15 oktober 2020, kl. 10:00 CEST, på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg, Sverige.

Årsstämma 2020

Årsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S kommer att hållas i Helsingborg den 15 juni 2020.
Begäran från aktieägare om att visst ärende ska behandlas på årsstämman ska upprättas skriftligen och ges in till styrelsen senast den 18 maj 2020. För det fall styrelsen mottar sådan begäran från aktieägare efter den 18 maj 2020 ska styrelsen fatta beslut huruvida sådan begäran inkommit i tid för att upptas i…

Årsstämma 2019

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) kallas härmed till Bolagets årsstämma som äger rum onsdagen den 24 april 2019, kl. 11:00 CEST. Plats: Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16 i Helsingborg, Sverige.

Årsstämma 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma fredagen den 20 april 2018, kl. 10:00 CET.
Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2017

Årsstämma, 27 april 2017, Stockholm. Nordic Waterproofing Holding A/S’ årsstämma hölls i Stockholm, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, kl 10:00.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma, 21 december 2016, Helsingborg. Nordic Waterproofing Holding A/S’ extra bolagsstämma hölls i Helsingborg, på Bolagets kontor, Drottninggatan 11, kl 14:00.

FAKTA OM NORDIC WATERPROOFING GROUP

Grundades: 2011, genom sammanslagning av Trelleborgs och Lemminkäinens tätskyddsverksamheter

Verksamhet: Helhetslösningar och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnader och infrastruktur

Rörelsesegment: Products & Solutions och Installation Services

Tillverkning: Danmark, Finland, Lettland, Norge och Sverige

Nettoomsättning 2019: 3,2 miljarder SEK

Antal anställda: ca 1 100

Noterat: Nordic Waterproofing Holding A/S är sedan den 10 juni 2016 noterat i segmentet midcap på Nasdaq Stockholm, under kortnamn NWG

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR