Aktiekurs

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ) kallas till årsstämma den 29 april 2021 I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen i bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att endast utöva sin rösträtt per post. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 29…

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

En extra bolagsstämma hölls torsdagen den 15 oktober 2020, kl. 10:00 CEST, på Bolagets kontor på Rönnowsgatan 12 i Helsingborg, Sverige.

Årsstämma 2020

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma måndagen den 15 juni 2020, kl. 11:00 CEST. Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2019

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma onsdagen den 24 april 2019, kl. 11:00 CEST. Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S (org.nr. (CVR) 33395361) (”Bolaget”) höll sin årsstämma fredagen den 20 april 2018, kl. 10:00 CET.
Se nedanstående lista med dokument avseende årsstämman.

Årsstämma 2017

Årsstämma, 27 april 2017, Stockholm. Nordic Waterproofing Holding AB’ årsstämma hölls i Stockholm, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, kl 10:00.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma, 21 december 2016, Helsingborg. Nordic Waterproofing Holding AB’ extra bolagsstämma hölls i Helsingborg, på Bolagets kontor, Drottninggatan 11, kl 14:00.

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR