EPDM-produkter

EPDM-baserade lösningar för byggnaders klimatskal som ger vatten- och väderskydd. Gummidukar används även i liningapplikationer som geomembran för dammar, övertäckning av avfall eller tillverkning av tankar för industrin.

OM EPDM-GUMMI

EPDM är ett syntetiskt gummi som utvecklades 1959 och är idag ett väl beprövat konstruktionsmaterial inom främst fordons- och byggnadsindustrin. Under produktionsprocessen vulkaniseras gummit. De långa gummimolekylernas tvärbinds (förnätas kemiskt) till ett elastiskt tätskikt som är kemiskt stabilt. Det innebär att gummiduken efter töjning och deformering alltid återgår till sin ursprungliga form. Gummiduken kan töjas likformigt upp till sin brottgräns på över 300 % och det kan ske samtidigt och maximalt i alla riktningar.

I en EPDM-gummiduk sker aldrig “stress cracking” som i kristallina plastiska material, vilket är en punktvis bristning som kan uppstå även vid låg belastning där ytan har t.ex. en repa, ett märke eller annan försvagning. Hos vanliga termoplastiska material nås flytpunkten vid 15-20 % töjning, men “stress cracking” uppträder långt innan dess. EPDM-gummi bryts heller inte ned av oxidation och har enastående väder- och UV-beständighet. En gummiduk i EPDM har hög styrka och elasticitet och påverkas inte av varken höga eller låga temperaturer. Samtidigt bibehåller den sina egenskaper under decennier utan försprödning, krympning eller sprickbildning.

EPDM påverkas alltså inte av vatten, jordkemikalier eller mikroorganismer. Inte heller vädrets makter, markens rörelser, rötters växtkraft eller gnagares framfart påverkar gummiduken. Det motsatta förhållandet är dock minst lika viktigt. Eftersom duken är kemiskt stabil och inte innehåller några tillsatser eller mjukgörare som emitteras eller tvättas ur under dukens livslängd, påverkar den inte naturen negativt. EPDM-gummi frigör således inga gifter eller kemikalier som kan skada ekologi, fauna eller flora.

EPDM-gummiduk kan deponeras, förbrännas eller återvinnas för användning i nya produkter när den inte längre ska tjänstgöra som tätskikt.