Grön infrastruktur

Genom Veg Tech AB erbjuder vi produkter och system inom grön infrastruktur och vegetationsteknik. Med ett produktsortiment som spänner från frö till prefabricerade vegetationsmattor och flytande våtmarker inkl plantering och montage bygger vi gröna lösningar för hållbar stadsutveckling. Vanligt förekommande är sedumtak, dagvattendiken och öppna dagvattenlösningar, ängar mm.

För mer info besök gärna:

Sverige: www.vegtech.se
Danmark: www.vegtech.dk
Norge: www.blomstertak.no