Redovisningsprinciper

Nordic Waterproofing-koncernen tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) som den har antagits av EU samt den danska årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciperna beskrivs i not 1 i Nordic Waterproofings senast publicerade årsredovisning.

Dela

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur