Redovisningsprinciper

Nordic Waterproofing-koncernen tillämpar IFRS (International Financial Reporting Standards) som den har antagits av EU samt den svenska årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciperna beskrivs i respektive not i Nordic Waterproofings senast publicerade årsredovisning.

nwp-annual-report-2019-image-sv