Hållbara tak till Århus nya snabbspårväg

LESSNOX och ett grönt tak var de uppenbara lösningarna för ett företag med en tydlig grön profil.

– Hållbarhet och en grön profil är en viktig kvalitet för Aarhus Light Rail och Århus, som har målet att vara CO2-neutralt 2030. Därför har vi försökt att tänka på miljön i flera delar av spårvägssystemet – inklusive byggandet av spårvägens trafik – och servicecenter, säger chefen för Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj.

Det målet gjorde att valet föll på Phønix Tag Material att leverera två gröna produkter: LESSNOX, som en del av en tvåskiktslösning samt det gröna taket med Nature Impact® Roof. Det senare är sedumplantor som används på de 5000 kvadratmeter tak som täcker verkstaden och trafikledningens kontor.

– Det isolerar, fördröjer och minskar avrinningen av regnvatten, och som en ytterligare positiv effekt skapar taket en fristad för bin och andra insekter i närmiljön, säger Claus Rehfeld Moshøj.

Ett motsvarande område med 5000 kvadratmeter för uppställning och underhåll av spårvagnarna har också fått ett tak med inbyggt miljötänk.

– Här använder vi en LESSNOX-beläggning, som i viss utsträckning tar upp skadliga kväveoxider (NOx-partiklar). Samtidigt samlar vi regnvatten som används för tvättning av fordonen. Båda delarna fungerar mycket bra och bidrar till att visa att snabbspårväg är ett modernt och miljövänligt transportmedel, säger chefen för Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj.

LESSNOX TAK MINSKAR NOX-UTSLÄPPEN MED UNGEFÄR TRE PROCENT

De nya byggnaderna har ritats av GPP Arkitekter A/S. Arkitekten Niels Haugårds menar att i synnerhet det gröna sedumtaket blir en tydlig visuell referenspunkt.

– Byggnaden och dess tak kan ses tydligt från Ringgadebron, där tusentals trafikanter passerar varje dag. Därför är ett grönt tak med ett skiftande uttryck en uppenbar visuell lösning, också för att det fungerar bra ihop med omgivningen. Du ser inte ”bara” ett tak, utan ett grönt område med liv, säger han.

Förutom att vara grönt och vackert, ändrar taket färg med årstiderna. Samtidigt samlar det upp upp och fördröjer regnvatten, därmed avlastas avloppssystemet med flera kubikmeter regnvatten varje år.

Taken har installerats av Karl Aage Jensen Takdækning A/S, och för dess ägare, Günther Staugaard, var detta första gången som företagets anställda skulle arbeta med Nature Impact® Roof. Men knappast den sista:

– Det gick otroligt snabbt och lätt att arbeta med materialet. Vi hade naturligtvis sett och hört om det förut, men det var första gången vi använde det och vi utför gärna fler liknande arbeten. En av de tydligaste fördelarna är att du, som takläggare, kan utföra arbetet ensam. Du behöver inte fler personer på arbetsplatsen, vilket bidrar till att göra det mycket effektivt. Samtidigt följde leveranserna övriga arbetsschemat bra, vilket gjorde att vi ständigt hade något att arbeta med, säger Günther Staugaard, och tillägger att det tog fyra man en vecka att installera 5000 kvadratmeter.

Aarhus Letbane startade sin trafik under våren 2017, då den första linjen från centralstationen till Lisbjerg öppnades. Hösten 2017 är alla spårvägar klara, så att linjerna går från Grenå till Odder. Trafik- och serviceknutpunkten har sammanlagt kostat ca 200 miljoner danska kronor att bygga och Gråkjær A/S är totalentreprenör.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA

Phønix Tag Material, e-post: info@phonixtagmaterialer.dk eller tel: +45 79 96 21 00.