Biodiversitet

Grön infrastruktur bidrar till biodiversitet

Koncernen erbjuder lösningar och egenodlade växter för grön infrastruktur, dvs växtbaserade ytor för tak, fasader och grönområden i tätorter, genom Veg Tech och Urban Green i Sverige och Norge, Veg Tech, Phønix Tag och Hetag Tagdækning i Danmark samt EG-Trading Oy i Finland. Grön infrastruktur bidrar till en biologisk mångfald samtidigt som underliggande tätskikt skyddas. Byggnaden isoleras bättre mot extrema temperaturer och absorberar en del av stadens buller, damm och luftföroreningar samtidigt som både mikro och makroklimatet
förbättras. Gröna tak kan absorbera upp till 50–80 procent av nederbörden, vilket minskar eller fördröjer avrinning av regnvattnet till dagvattensystemet.

Odlare av växter för grön infrastruktur agerar i huvudsak nationellt då växterna är anpassade för samma växtzon. Odling av vegetation till grön infrastruktur sker i egen regi. Odling sker med tillskott av konstgödsel men också med tillskott av egenproducerat biokol som utgör en kolsänka.