Hållbara affärer

Inom Nordic Waterproofing strävar vi efter att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Ansvarsfrågorna handlar också om våra medarbetare och om att säkerställa en sund affärsetik.

Vår målsättning är att integrera dessa områden är att följa de regler, ramverk och riktlinjer som satts av internationella organisationer och erkänd expertis.