Prefabricerade element

Byggnadselement, såsom prefabricerade tak och fasadelement i trä, tillverkas i samma material, enligt samma byggregler och instruktioner från arkitekter och byggherrar, som med traditionella byggmetoder. När de väl är monterade är prefabricerade element svåra att särskilja från delar som byggts på byggarbetsplatsen.

För att kunna skapa en effektiv, lönsam byggprocess växer behovet av prefabricering (prefab) och att dela information mellan alla parter som arbetar i ett projekt. Prefab är en viktig del i en effektivare leveranskedja och i strävan att minska byggkostnaderna och korta ledtiderna. Bakom utvecklingen ligger faktorer som ökande krav på kvalitet i alla led och på system och konceptlösningar, där tekniskt mer avancerade tillverkningsmoment inte kan utföras på byggplatsen, samt ökad standardisering.

Andra fördelar med prefab är:

  • Montering inomhus i industrilokaler betyder att restprodukter kan minimeras genom effektiv logistik och återanvändning av material, kontrollerad lagerhantering och skydd av byggmaterial och utrustning. Till detta kommer att materialet som används är torrt och därmed minskar risken att fuktighet leder till problem i den färdiga byggnaden. Att arbeta inomhus är en fördel som byggarbetare uppskattar alltmer.
  • Huvuddelen av byggandet kan hanteras inomhus vilket minskar riskerna för förseningar till följd av vädereffekter. Byggnader kan användas tidigare och därmed ge snabbare avkastning på investeringen.
  • Inomhusmiljön är en mer säker arbetsmiljö, minskar arbetsplatsolyckor och relaterade problem för medarbetare.

I prefabricering av byggnadselement används avancerad digital teknik som kallas BIM (byggnadsinformationsmodeller) för att bland annat visualisera och bedöma energieffektivitet och vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Prefabricering kan optimalt utnyttja den pågående digitaliseringen genom att hantering av ritningar och andra handlingar effektiviseras.

För mer information, besök https://www.taasingeelementer.dk/