Prefabricerade element

PREFABRICERADE ELEMENT MED HÖGT FÖRÄDLINGSVÄRDE

Nordic Waterproofings dotterbolag Taasinge Elementer i Danmark, Kerabit Kattoelementit i Finland och RVT i Norge skapar ett högt mervärde genom att tillverka miljömässigt hållbara byggnadslösningar med prefabricerade byggnadselement där stommen utgörs av trä.

Prefabelement kapar byggtiden på byggnadsplatsen och är kostnadseffektiva genom rationell prefabricering. Konstruktion sker med hjälp av digital teknik BIM (byggnadsinformationsmodeller) för att bland annat visualisera och bedöma energieffektivitet och vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva.

All produktion är projektbaserad där prefabelementen produceras på order i nära dialog med byggare och arkitekter för optimal byggnadskonstruktionslösning. Prefabelementen omfattar tak, fasader, innerväggar och golv och är installationsklara med isolering, fönster och dörrar, yttre och inre ytskikt samt förberedda för eldragning och ventilation. De prefabricerade elementen är främst producerade för större byggnader som kontor, industrier och lager, detaljhandel, flervåningsbostadshus, samhällsfastigheter etc. Montering sker klimatkontrollerat inomhus. Produktionen är projektbaserad och varje beställning är unik. Den genomförs till stor del av snickare och montörer och är svår att automatisera pga de unika serierna. Produktionstid från konstruktion till leverans är vanligtvis 8 –12 veckor.

Byggnadselement, såsom prefabricerade tak och fasadelement med trästommar, tillverkas enligt samma byggregler och instruktioner från arkitekter och byggherrar, som med traditionella byggmetoder. När de väl är monterade är prefabricerade element svåra att särskilja från delar som byggts på byggarbetsplatsen.

 

För mer information, besök:

https://www.taasingeelementer.dk/

Kerabit Kattoelementit – Kerabit

https://www.rvt.no/