Sedan 1987 har Veg Tech odlat och utvecklat olika system för att skapa gröna miljöer i hela Norden.

Bolaget har ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor. Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening. Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland.

Veg Techs huvudkontor finns i Vislanda, med dotterbolag i våra nordiska grannländer. Säljkontor finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Oslo och i Köpenhamn.