CIRKULÄR EKONOMI

MÅL:

  • ALLT AVFALL ÅTERVUNNET ÅR 2030
    • Allt egengenererat avfall ska återvinnas för att hålla 100 procent av produkternas CO2 i kretsloppet.
    • År 2025 ska inget avfall gå till deponi.

PRESTATIONER under 2023

  • Minskat avfall till deponi under 2023
  • 56% avfall blev återvunnet

MINSKA AVFALL

Koncernen fokuserar också på att uppnå fullständig återvinning av allt restmaterial och avfall för att minska materialförbrukningen och kvarhålla CO2 i bunden form. Vi återvände 56% av vårt produktionsavfall under 2022 och vi fortsätter vår forskning för att minimera avfallet. Återvinningsförsök pågår för att undersöka hur fabriksavfall kan återanvändas för att skapa mervärde i våra egna fabriker eller i andra branscher för att hjälpa oss och våra kunder att undvika avfall till förbränning eller deponering. Vi rekommenderar våra kunder att samla in och
återlämna avklipp från byggarbetsplatser till återvinningsstationer som tar avfallet vidare för återvinning i t.ex. ny asfalt. Verksamheten i Danmark återvann nästan 100 % av produktionsavfallet
och skickade inget avfall till deponi.

Återvinning utmanande

Utmaningen finns främst hos de fossilbaserade materialen såsom bitumenbaserade produkter och EPDMgummi. Takpapp lämnas normalt kvar på taket vid renovering med nytt lager. EPDM-gummi kan endast återanvändas som fyllnadsmaterial då det är vulkaniserat och kan inte smältas ner. Någon etablerad metod finns inte för närvarande varför olika återvinningsmetoder utvecklas och utvärderas.

Emballage

Merparten av koncernens produkter förpackas i plastfilm. Åtgärder genomförs för att minska plaståtgången. Som exempel sparas många ton plast och avfall då de flesta av takmembranrullarna tejpas ihop i stället för att förpackas i plast. Dock bör de förvaras under tak innan installation. Andra åtgärder är att minska tjockleken, men också genom att öka återvinningsinnehållet och optimera återvinningsbarheten hos plastförpackningar genom att undvika färg och bläck på plasten.