Produktutveckling

LESSNOX BRYTER NED NOX TILL NITRAT

Med Nordic Waterproofings LESSNOX-tätskikt reducerar du mängden NOx-partiklar i luften. Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. De här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön.

Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på problemet. Skiffret är belagt med titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna till nitrat mycket snabbare. Nitratet kan sedan tas upp av växter i deras tillväxt.

Grön infrastruktur

daily-post-hv-bild-300x218Sedan 1987 har Veg Tech producerat och utvecklat system för urban grönska och vegetationsteknik. Vi var först med patenterad systemlösning för sedumtak, vi har tagit fram substrat med unika egenskaper för näringsbuffring och vattenhållande förmåga för att klara utsatta förhållande på bl a tak.

Vi producerar egen biokol av lokal råvara att använda i våra produkter och system till nytta för våra kunder. Användandet av biokol vid vår odling i Vislanda motsvarar en årlig kolsänka om 335 ton koldioxid, vilket kan likställas med 134000st vanliga 90-grams hamburgare.

För mer info besök gärna:

Sverige: www.vegtech.se
Danmark: www.vegtech.dk
Norge: www.blomstertak.no