Installationstjänster

– TAR KONCERNENS PRODUKTER NÄRMARE MARKNADEN

Rörelsesegmentet Installation Services erbjuder installation och underhåll med koncernens takprodukter för kommersiella fastigheter och bostäder. Förutom installation erbjuds löpande underhåll till fastighetsägare som vill upprätthålla fastighetens livslängd och säkerställa att byggnadens klimatskal möter uppsatta krav på energivärden.

HELÄGDA DOTTERBOLAG I FINLAND

Installationer utförs genom helägda dotterbolag i Finland under varumärkena AL-Katot och KerabitPro, med distriktskontor över hela Finland. Under 2017 förvärvades LA Kattohuolto, ett tak- och servicebolag som både stärker koncernens position i Finland och bidrar med ett utbud av tjänster som kan erbjudas både privatpersoner och kunder till andra bolag inom segmentet. Under 2021 förvärvades Rakennusliike Ripatti vilka marknadsför och säljer fasadbeklädnad, profilerad plåt och bearbetning samt prefabricerade takfotssystem med integrerade skyddsräcken under varumärket RipRap.

PÅ DEN NORSKA MARKNADEN

Under 2021 förvärvades Byggpartner vilka utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter i området kring Oslo.

PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

Nordic Waterproofing erbjuder även underhålls- och installationstjänster på den svenska marknaden genom Nordic Takvård, med samma tjänsteerbjudande som LA Kattohuolto i Finland.

MINORITETSÄGDA FRANCHISEFÖRETAG I DANMARK

I Danmark erbjuds installationer via franchiseföretag under varumärkena Phønix Tag och Hetag Tagdækning. Franchiseföretagen är ägarledda företag, där Nordic Waterproofing har minoritetsintressen. Franchiseföretagen är en viktig försäljningskanal med tillgång till Nordic Waterproofings produkter och kompetens.

INSTALLATION AV SOLCELLER

Nordic Waterproofing erbjuder även installation av solceller på såväl kommersiella som privata fastigheter i Danmark och genom det delägda finska bolaget Playgreen Finland Oy.

KUNDANPASSADE TÄTSKIKT FÖR GOLV

Det finska företaget SPT-Painting är verksamt inom den snabbt växande marknaden för flytande tätskikt och beläggning för golv, även kallat ”coating”. Företaget levererar golvbeläggningstjänster till kunder i bygg-, industri- samt varvssektorerna. Kundbasen består främst av medelstora och stora bygg- och industribolag och skeppsvarv samt deras underleverantörer. Under 2021 förvärvades E. Voutilainen vilket stärkte koncernens position inom flytande golvbeläggningar.

EN FÖRSÄLJNINGSKANAL NÄRA KUNDERNA

Installation Services utgör en försäljningskanal för koncernens tätskiktsprodukter och lösningar. Mervärde skapas i direktkontakten med slutanvändaren, vilket genererar större förståelse för slutkundens behov samtidigt som marknaden medvetandegörs om vikten av att använda högkvalitativa produkter. Kopplingen till slutanvändare ger kontroll över hela värdekedjan vilket också garderar och stärker koncernens marknadsposition och varumärken.