Installationstjänster

– TAR KONCERNENS PRODUKTER NÄRMARE MARKNADEN

Rörelsesegmentet Installation Services erbjuder installation och underhåll med koncernens takprodukter för kommersiella fastigheter och bostäder. Förutom installation erbjuds löpande underhåll till fastighetsägare som vill upprätthålla fastighetens livslängd och säkerställa att byggnadens klimatskal möter uppsatta krav på energivärden.

HELÄGDA DOTTERBOLAG I FINLAND

Installationer utförs genom helägda dotterbolag i Finland under varumärkena Kerabit Katto och Kerabit Kattohuolto samt Kerabit Julkisivut vilka marknadsför och säljer fasadbeklädnad, profilerad plåt och bearbetning samt prefabricerade takfotssystem med integrerade skyddsräcken under varumärket RipRap.

PÅ DEN NORSKA MARKNADEN

I Norge verkar Byggpartner vilka utför installation och underhåll av tätskiktsprodukter i området kring Oslo.

MINORITETSÄGDA FRANCHISEFÖRETAG I DANMARK

I Danmark erbjuds installationer via franchiseföretag under varumärkena Phønix Tag och Hetag Tagdækning. Franchiseföretagen är ägarledda företag, där Nordic Waterproofing har minoritetsintressen. Franchiseföretagen är en viktig försäljningskanal med tillgång till Nordic Waterproofings produkter och kompetens.

INSTALLATION AV SOLCELLER

Nordic Waterproofing erbjuder även installation av solceller på såväl kommersiella som privata fastigheter i Danmark och genom det finska bolaget Kerabit Aurinkosähkö Oy.

ANLÄGGNING AV GRÖNYTOR I NORDEN

Nordic Waterproofings utbud av lösningar och egenodlade växter för grön infrastruktur medför också anläggning av grönytor i egen regi. Dessa utförs av framför allt Veg Tech i Sverige, Norge och Danmark, Urban green i Sverige samt av EG-Trading Oy i Finland. Tjänsterna inom denna typ av anläggningstjänster redovisas dock inom segmentet Products & Solutions.

KUNDANPASSADE TÄTSKIKT FÖR GOLV

Det finska företagen E. Voutilainen och Kerabit Pinta är verksamma inom den snabbt växande marknaden för flytande tätskikt och beläggning för golv, även kallat ”coating”. Företaget levererar golvbeläggningstjänster till kunder i bygg-, industrisamt varvssektorerna. Kundbasen består främst av medelstora och stora bygg och industribolag och skeppsvarv samt deras underleverantörer

EN FÖRSÄLJNINGSKANAL NÄRA KUNDERNA

Installation Services utgör en försäljningskanal för koncernens tätskiktsprodukter och lösningar. Mervärde skapas i direktkontakten med slutanvändaren, vilket genererar större förståelse för slutkundens behov samtidigt som marknaden medvetandegörs om vikten av att använda högkvalitativa produkter. Kopplingen till slutanvändare ger kontroll över hela värdekedjan vilket också garderar och stärker koncernens marknadsposition och varumärken.