Installationstjänster

Nyckelfärdiga installationstjänster som omfattar såväl byggandet av hela taket som enstaka takläggningstjänster.

Nordic Waterproofing erbjuder installationstjänster i Danmark, Finland och Norge, huvudsakligen av installation, underhåll och montering av takprodukter för kommersiella byggnader och bostäder. I Finland erbjuds dessa tjänster genom koncernens helägda dotterbolag, i Danmark genom ca tjugo delägda franchise-bolag och i Norge genom det delägda Byggpartner AS som förvärvades i januari 2021.