Koncernledning

Den verkställande ledningen stöds av ett antal högre, ledande befattningshavare, i Nordic Waterproofings direkt och indirekt ägda dotterföretag.

Tillsammans med verkställande ledning utgör dessa högre, ledande befattningshavare i dotterföretagen, koncernledningen.

MARTIN ELLIS
MARTIN ELLIS
Verkställande direktör och koncernchef.
MARTIN ELLIS
MARTIN ELLIS
Verkställande direktör och koncernchef.

Anställd sedan: 2011. I nuvarande befattning sedan 2015.

Född: 1956.

Nationalitet: Brittisk.

Utbildning: Examen från HEC Paris Business School, Frankrike. Har även bedrivit studier vid Stern Business School i New York, USA och vid Getulio Vargas Business School i São Paulo, Brasilien.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Nordic Waterproofing. 30 års erfarenhet från ledande positioner, bl.a.
VD för Icopal och chef för Saint Gobain, Building Materials Division.

Antal aktier, egna och närståendes: 211 106.

PALLE SCHREWELIUS
PALLE SCHREWELIUS
Finans- och ekonomidirektör (CFO) samt ansvarig för investerarrelationer.
PALLE SCHREWELIUS
PALLE SCHREWELIUS
Finans- och ekonomidirektör (CFO) samt ansvarig för investerarrelationer.

Anställd sedan: 2020. I nuvarande befattning sedan 2020.

Född: 1963.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet, Lund, Sverige.

Tidigare befattningar: 30 års erfarenhet från positioner som CFO och controller i ett flertal branscher hos, bland andra, Alligator Bioscience AB, Getinge och Sandvik .

Antal aktier, egna och närståendes: 16 309.

MATS LINDBORG
MATS LINDBORG
Affärsenhetschef, Sverige, Norge and Vegtech.
MATS LINDBORG
MATS LINDBORG
Affärsenhetschef, Sverige, Norge and Vegtech.

Anställd sedan: 1998. I nuvarande befattning sedan 2011.

Född: 1964.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Examen från fyraårigt tekniskt gymnasium (byggnationsteknik) från Erik Dahlbergs Gymnasium i Jönköping.

Tidigare befattningar: 30 års erfarenhet från positioner inom bland annat försäljning och marknadsföring, inklusive Trelleborg Waterproofing.

Antal aktier, egna och närståendes: 25 742.

ESA MÄKI
ESA MÄKI
Affärsenhetschef, Finland.
ESA MÄKI
ESA MÄKI
Affärsenhetschef, Finland.

Anställd sedan: 2017. I nuvarande befattning sedan 2017.

Född: 1969.

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: Ingenjörsexamen i byggekonomi och kandidatexamen i byggkonstruktion från Tammerfors universitet, Finland.

Tidigare befattningar: VD för Nesco Group, olika ledningsbefattningar i Icopal Finland och andra bolag i byggbranschen.

Antal aktier, egna och närståendes: 26 174.

PAUL ERIK RASK
PAUL ERIK RASK
Affärsenhetschef, Danmark.
PAUL ERIK RASK
PAUL ERIK RASK
Affärsenhetschef, Danmark.

Anställd sedan: 1992. I nuvarande befattning sedan 2000.

Född: 1962.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Aarhus Universitet samt Executive Master of Business Administration från Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn, Danmark.

Tidigare befattningar: Över 30 års erfarenhet från ledande befattningar samt inom försäljning och marknadsföring, inklusive Trelleborg Phønix A/S.

Antal aktier, egna och närståendes: 6 837.

THOMAS ZIPFEL
THOMAS ZIPFEL
Affärsenhetschef, SealEco.
THOMAS ZIPFEL
THOMAS ZIPFEL
Affärsenhetschef, SealEco.

Anställd sedan: 2009. I nuvarande befattning sedan 2011.

Född: 1961.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Elektronikingenjörsexamen från Industrie und Handelskammer Bochum, Tyskland. Thomas Zipfel har också studerat ett Executive Marketing Program och ett Executive Management Program vid Institutet för företagsledning, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: Över 30 års erfarenhet från ledande befattningar, inklusive Trelleborg Waterproofing.

Antal aktier, egna och närståendes: 19 748.


Innehav per den 30 september, 2022.