En ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap

Urban Green bildades 2014 i Vislanda, Småland, med en idé om att kunna erbjuda multifunktionell grönska inom stadsbyggnadsmiljöer. Bolaget tillhandahåller framför allt stora komplexa takentreprenader där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken samt skapa ett socialt rum för möten och samvaro.

Urban Green har 27 anställda och en årlig omsättning på ca 50 MSEK. Bolaget är ett led i vår strategi att främja hållbarhet genom att anlägga gröna miljöer för taklandskap.