Hållbarhet

För Nordic Waterproofing är kopplingen mellan framgångsrika affärer och ansvarsfullt företagande självklar. Koncernens produkter bidrar till långsiktig hållbarhet samtidigt som hållbarhetsarbetet skapar nya affärsmöjligheter.

Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Grundläggande i erbjudandet är energi- och miljöbesparande produkter som är enkla att installera.

Nordic Waterproofings verksamhet utgör ett väsentligt bidrag för att eliminera/förebygga några av de globala risker som World Economic Forum har identifierat;
extremt väder, minskad biodiversitet och naturresurskriser.

nwp-sustainability-banner Extremt väder med bland annat stora nederbördsmängder ökar behovet av att skydda byggnader och hantera stora dagvattenmängder.