Hållbarhet

HÅLLBARHET ÄR VÅRT VIKTIGASTE FOKUSOMRÅDE

Vi minskar kontinuerligt miljöpåverkan från våra etablerade bitumenbaserade tätskiktsprodukter. Det är värt att komma ihåg att dessa redan till stor del består av insatsvaror som är rester från raffinaderier (bitumen) och från återvunna plastflaskor. Våra produkters oöverträffade hållbarhet är ett annat viktigt faktum som bidrar till en positiv miljöpåverkan.

Våra medarbetares säkerhet är av högsta prioritet och under 2022 har olyckor med förlorad arbetstid minskat jämfört med 2021.

En majoritet av våra senaste förvärv har varit inriktade på träbaserade, CO2-lagrande byggnadselement, grön infrastruktur och solenergilösningar.

VI SKYDDAR OCH BEVARAR VÅRA GEMENSAMMA LIVSMILJÖER

Vår affärsidé bygger på hållbarhet. Det innebär att göra det möjligt för kunderna att skydda, bevara och bidra till byggnaders och infrastrukturers beständighet. Vi bidrar även med miljö och klimatbesparande produkter för bättre energiprestanda, CO2-neutrala alternativ samt grön infrastruktur som bidrar till ökad biodiversitet.

FOKUS PÅ HÅLLBARA BYGGNADSLÖSNINGAR

Baserat på vårt grundläggande fokus på hållbarhet har vi byggt upp en marknadsledande produktportfölj för skydd av byggnader och infrastruktur i kombination med en växande tillverknings- och installationskompetens.

Nordic Waterproofing bidrar med produkter vars materialegenskaper har lång materiell hållbarhet, upp till ett halvsekel. Vi arbetar nu med att kontinuerligt bredda utbudet och produktkvaliteten.

ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Vi har ökat fokus på hållbarhet för att möta marknadens efterfrågan på mer hållbara lösningar. Det omfattar även arbetet att minska CO2-avtrycket med tydliga nya mål. Det omfattar värdekedjan från inköp, produktion, produkterna som vid installation. Även ett effektivare resursutnyttjande med ökad återvinning har prioriterats och målsatts.

Bidrag som minskar klimatpåverkan

En stor del av våra produkter och tjänster syftar till att skydda och bevarar byggnaders och infrastrukturers beständighet. Koncernen erbjuder också produkter som har lägre CO2-belastning och bidrar till bättre energiprestanda. Utökade installationstjänster inom solcellsproduktion bidrar till fossilfri elproduktion. Grön infrastruktur bidrar till bindande av CO2 och biologisk mångfald.

DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Koncernen undertecknade FN:s Global Compact 2012.

Vi stöder och bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål och har valt att särskilt prioritera sex av dessa mål.