Hållbarhet

Koncernens produkter bidrar till långsiktig hållbarhet samtidigt som hållbarhetsarbetet skapar nya affärsmöjligheter.

Nordic Waterproofings affärsidé bygger på hållbarhet. Det innebär att göra det möjligt för kunderna att skydda, bevara och bidra till byggnaders och infrastrukturers beständighet. Koncernen bidrar även med miljö- och klimatbesparande produkter för bättre energiprestanda, CO2-neutrala alternativ samt grön infrastruktur som bidrar till ökad biodiversitet.

Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av produkter och lösningar för skydd av byggnader och infrastruktur. Grundläggande i erbjudandet är energi- och miljöbesparande produkter som är enkla att installera.

Nordic Waterproofings verksamhet utgör ett väsentligt bidrag för att eliminera/förebygga några av de globala risker som World Economic Forum har identifierat;
extremt väder, minskad biodiversitet och naturresurskriser.

nwp-sustainability-banner Extremt väder med bland annat stora nederbördsmängder ökar behovet av att skydda byggnader och hantera stora dagvattenmängder.