Aktiekurs

Delårsrapport, januari–mars 2021

Starkt kvartal med fyra förvärv Första kvartalet 2021 Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 704 MSEK (670), organisk tillväxt uppgick till 2 procent, förvärv påverkade med 7 procent och valuta med -4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 563 MSEK (539) och i Installation Services till SEK 152 MSEK (151) Bruttovinsten ökade till 183 MSEK (158),´bruttomarginalen ökade till 26,1% (23,7%) EBITDA…

DELÅRSRAPPORT, januari–juni 2020

Starkt kvartal med förbättrade nyckeltal
Andra kvartalet 2020 Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 949 MSEK (889), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 753 MSEK (688) och i Installation Services till SEK 228 MSEK (234) Bruttovinsten ökade till 282 MSEK (238), bruttomarginalen ökade till 29,8% (26,7%) EBITDA ökade till 166 MSEK (124), EBITDA marginalen till…

DELÅRSRAPPORT 3, januari–september 2019

Fortsatt gynnade av stark efterfrågan Tredje kvartalet 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 901 MSEK (778), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Företagsförvärv bidrog med 4 procent och valuta med 2 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 671 MSEK (575) och i Installation Services till  262 MSEK (235) EBITDA ökade med 35 procent till 137 MSEK (102), varav 13 MSEK avser effekter…

Delårsrapport 2, januari–juni 2018

Starkt andra kvartal med ökat resultat
Andra kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 22 procent till 736 MSEK (603), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent. Företagsförvärv bidrog med 16 procent och valuta med 4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 565 MSEK (430) och i Installation Services till 201 MSEK (207) EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 21 procent och uppgick till…

Delårsrapport 1, januari–mars 2018

Stark tillväxt och ytterligare förvärv. 
Första kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 25 procent till 474 MSEK (380), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent. Företagsförvärv bidrog med 21 procent och valuta med 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 368 MSEK (299) och i Installation Services till 119 MSEK (96) EBITDA före jämförelsestörande poster ökade med 39 procent till 21…

Kvartalsrapport 2, januari–juni 2017

Stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, i linje med tidigare prognoser Andra kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 603 MSEK (522), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent. Företagsförvärv bidrog med 10 procent och valuta med 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 430 MSEK (397) och i Installation Services till 207 MSEK (156) EBITDA före jämförelsestörande…

Kvartalsrapport 1, januari–mars 2017

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål Första kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent, till 380 MSEK (324), varav strukturell tillväxt uppgick till 10 procentenheter till följd av förvärv under det första kvartalet Nettoomsättningen i Product & Solutions ökade med 16 procent till 299 MSEK (259) och nettoomsättningen i Installation Services ökade med 21 procent till 96 MSEK (79)…

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Rekordresultat och leverans på tillväxtmål genom förvärv Fjärde kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent, till 440 MSEK (415), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 298 MSEK (293) och i Installation Services till 158 MSEK (139) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 8 procent och uppgick till 42 MSEK (39)…

Delårsrapport, januari–september 2016

Fortsatt organisk tillväxt, förbättrat rörelseresultat och stabil kassagenerering Tredje kvartalet 2016     Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent, till 527 MSEK (505), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 387 MSEK (381) och i Installation Services till 167 MSEK (148) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent och uppgick…

Delårsrapport, januari–juni 2016

Fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat Andra kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 522 MSEK (481), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Nettoomsättningen var den högsta hittills för koncernen i ett andra kvartal. Nettoomsättningen för Product & Solutions uppgick till 397 MSEK (377) och för Installation Services till 156 MSEK (129) Rörelseresultatet (EBIT) före…

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR