Våra varumärken

Nordic Waterproofing erbjuder en bred portfölj av varumärken för att matcha lokala normer och preferenser. Våra väletablerade varumärken har sina starkaste positioner på respektive hemmamarknad.

Varumärkena utgör en viktig bas för att bearbeta en mängd olika kund- och marknadssegment på befintliga och nya marknader.