Aktieägare

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Återköpta Aktier 84097 0.3% 0.3% 1 0.0%
- Svenska 84097 0.3% 0.3% 1 0.0%
Fondbolag 12674786 52.6% 52.6% 50 0.8%
- Svenska 9125677 37.9% 37.9% 20 0.3%
- Utländska 3549109 14.7% 14.7% 30 0.5%
Investment & Kapitalförvaltning 3880000 16.1% 16.1% 1 0.0%
- Svenska 3880000 16.1% 16.1% 1 0.0%
Pension & Försäkring 1616344 6.7% 6.7% 18 0.3%
- Svenska 1478680 6.1% 6.1% 8 0.1%
- Utländska 137664 0.6% 0.6% 10 0.2%
Privatpersoner 3366852 14.0% 14.0% 5598 93.4%
- Svenska 3015232 12.5% 12.5% 5537 92.4%
- Utländska 351620 1.5% 1.5% 61 1.0%
Övriga 941338 3.9% 3.9% 303 5.1%
- Svenska 786842 3.3% 3.3% 135 2.3%
- Utländska 154496 0.6% 0.6% 168 2.8%
Stiftelse 118558 0.5% 0.5% 21 0.4%
- Svenska 118558 0.5% 0.5% 21 0.4%
Stat, Kommun & Landsting 92648 0.4% 0.4% 2 0.0%
- Svenska 16162 0.1% 0.1% 1 0.0%
- Utländska 76486 0.3% 0.3% 1 0.0%
Anonymt ägande 1309312 5.4% 5.4%    
Totalt 24083935 100.0% 100.0% 5994 100.0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.