Utdelning och utdelningspolicy

Nordic Waterproofings mål är att ha en årlig utdelning motsvarande minst 50 procent av nettovinsten. Ett beslut om utdelning ska beakta bolagets finansiella position, investeringsbehov, likviditet samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållanden.

Varken den danska aktiebolagslagen eller Nordic Waterproofings bolagsordning innehåller restriktioner när det gäller rätten till utdelning för aktieägare utanför Sverige. Bortsett från eventuella begränsningar i samband med bank- eller clearingverksamhet i aktuella länder, kommer betalningar till utländska aktieägare att genomföras på samma sätt som för aktieägare i Sverige.

Utdelning för verksamhetsåret 2019

Årsstämman den 15 juni 2020 gav styrelsen mandat att besluta om en sammanlagd utdelning upp till 4,50 SEK/aktie, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

DANSK KÄLLSKATT

Utdelningen kommer att betalas ut till danska aktieägare via VP Securities och till övriga aktieägare via Euroclear Sweden. Utbetalning sker efter skatteavdrag om 27 procent enligt danska regler. Enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet kan denna skatt reduceras med 12 procentenheter för aktieägare bosatta i Sverige. Aktieägare i övriga länder rekommenderas att ta kontakt med sin respektive skattemyndighet eller skatterådgivare med relevant kompetens.

Mer information finns i nedanstående dokument samt på danska skattemyndigheten.

Länk till den danska skattemyndighetens formulär för ansökan av återbetalning av källskatt.