Takprodukter

Nordic Waterproofing erbjuder ett brett utbud av takprodukter som är anpassade för olika typer av tak och behov.

Produkterna skapar ett långvarigt (ofta upp emot 50 år) och robust skydd för tak och fastigheter oavsett vilket klimat de utsätts för. Våra takprodukter säljs huvudsakligen i Norden. Bolagets takprodukter är indelade i tätskiktsprodukter för låglutande tak, tätskiktsprodukter för lutande tak och tillbehör.

Låglutande tak – främst kommersiella fastigheter

Koncernens produkter har unika tekniska kvaliteter och kan på ett enkelt sätt anpassas för olika miljöer, fastighetstyper och underlag.

Produkterna är huvudsakligen tillverkade av bitumen (takpapp) samt av EPDM (gummiduk) med upp till 50 års beständighet. Installation av tätskikt för låglutande tak är krävande och utförs vanligtvis av professionella installationsföretag. Produkterna säljs direkt till installationsföretagen.

Lutande tak – främst bostadshus

Tätskikt på lutande tak är mer synliga än de produkter som används för låglutande tak. Design och utseende är därför viktiga faktorer för kunden. Dessa produkter säljs främst till bygghandeln och installeras vanligtvis av privatpersoner eller enskilda takläggare och snickare. I Danmark installeras produkterna bland annat av Nordic Waterproofings delägda franchisebolag och i Finland utförs installationstjänster av egen personal inom rörelsesegmentet Installation Services.

Tillbehör – för kompletta lösningar

Nordic Waterproofing erbjuder också ett brett urval av tillbehör som kompletterar koncernens egna produkter, såsom plastfilm, grundmursskydd, fuktbarriärer och taksäkerhet. Tillbehören kommer från ett antal underleverantörer och utgör ofta en viktig faktor i den kompletta lösningen. Tillbehör säljs både via bygghandel och direkt till installationsföretag.

Byggprodukter

Byggprodukter, såsom byggkemikalier för takinstallationer  och reparationer samt skydd mot radonstrålning och tätning av takkupoler, har högt tekniskt innehåll och kräver därför ofta kundsupport och utbildning.

Som komplement till det egenproducerade tätskiktssortimentet erbjuder Nordic Waterproofing vissa relaterade produkter som köps från underleverantörer och säljs under koncernens egna varumärken.