Takprodukter

Nordic Waterproofing erbjuder ett brett utbud av takprodukter som är anpassade för olika typer av tak och behov.

Produkterna skapar ett långvarigt (ofta upp emot 50 år) och robust skydd för tak och fastigheter oavsett vilket klimat de utsätts för. Våra takprodukter säljs huvudsakligen i Norden. Bolagets takprodukter är indelade i tätskiktsprodukter för låglutande tak, tätskiktsprodukter för lutande tak och tillbehör.

LÅGLUTANDE TAK

Tak med låg lutning ställer extra höga krav på tätskiktet och installationen, som vanligtvis utförs av professionella installationsbolag. Bolagets produkter har unika tekniska kvaliteter och kan på ett enkelt sätt anpassas efter olika miljöer, fastighetstyper och underlag. Produkterna säljs till installationsbolag och är tillverkade i materialen bitumen och PVC.

LUTANDE TAK

Nordic Waterproofings produkter för lutande tak säljs huvudsakligen till bygghandeln och installeras vanligtvis av privatpersoner. Produkter som installeras på lutande tak är mer synliga än produkter som används för låglutande tak. Designen och utseendet på produkterna blir således en viktig faktor.