Taasinge Elementer är Danmarks ledande producent av prefabricerade tak- och fasadelement i trä och med byggindustrin som viktigaste kundkategori.

Bolaget har en stark marknads­position inom prefabrikation med höga kvalitetskrav, där nyckeln är materialkunskap och kundspecifika produkter med platta element, som omfattar fasader, tak och golv. Samtliga Taasinges produkter är skräddarsydda för ett specifikt projekt, och bolagets säljkår och konstruktionsingenjörer har stort tekniskt kunnande och utvecklar produkterna i nära dialog med byggherrar och arkitekter för att gemensam komma fram till den bästa utformningen och lösningen.

Taasinge Elementer har för närvarande tre produktionsenheter i Danmark och en i Lettland, med byggindustrin som viktigaste kundkategori.