Nordic Waterproofing kommer att hålla en tyst period från slutet av ett kvartal fram till offentliggörandet av kvartalsrapporter och andra finansiella resultat. Under den tysta perioden kommer Bolaget inte att kommentera bolagets finansiella status, marknaderna eller framtidsutsikterna och ledningsgruppen kommer inte att träffa företrädare för kapitalmarknaderna eller finansmediebranschen och kommer inte heller att kommentera frågor som rör bolagets finansiella ställning eller allmänna framtidsutsikter. Bolaget kan dock svara på frågor som rör utvecklingen av affärsverksamheten som har publicerats under den tysta perioden.

INVESTERARE OCH MEDIA

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

Nordic Waterproofing Holding AB publicerade sin delårsrapport för perioden januari-mars 2021 tisdagen den 27 april 2021. Samma dag, kl 10:00 (CEST), höll Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Aktiekurs

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR