Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktsprodukter och andra byggprodukter speciellt anpassade för den svenska marknaden och det nordiska klimatet.

Trebolit startade verksamhet redan 1889, vilket innebär att Trebolit är Sveriges äldsta företag i branschen.