Strategi

FOKUS PÅ HÅLLBARA BYGGNADSLÖSNINGAR

Baserat på vårt grundläggande fokus på hållbarhet har vi byggt upp en marknadsledande produktportfölj för skydd av byggnader och infrastruktur i kombination med en växande tillverknings- och installationskompetens.

 

Nordic Waterproofing bidrar med produkter vars materialegenskaper har lång materiell hållbarhet, upp till ett halvsekel. Vi arbetar nu med att kontinuerligt bredda utbudet och produktkvaliteten.

ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Koncernen har ökat fokus på hållbarhet för att möta marknadens efterfrågan på mer hållbara lösningar. Det omfattar även arbetet att minska CO2-avtrycket med tydliga nya mål. Det omfattar värdekedjan från inköp, produktion, produkterna som vid installation. Även ett effektivare resursutnyttjande med ökad återvinning har prioriterats och målsatts.

ONESTOPSHOP – BREDDAD PRODUKTPORTFÖLJ OCH INSTALLATIONSTJÄNSTER

Vi ökar vår försäljningspotential genom att bredda produktportföljen med fler applikationslösningar, funktioner och tjänster för byggnader och infrastruktur.

NORDEN HEMMAMARKNAD FÖR BYGGPRODUKTER OCH INSTALLATIONSTJÄNSTER

Norden utgör hemmamarknad för byggprodukter såsom bitumenbaserade tätskikt, prefabelement, grön infrastruktur samt installationstjänster.

NORDEUROPA MARKNAD FÖR EPDM-GUMMIPRODUKTER

För att få skalfördelar för EPDM-gummiprodukter är marknaden geografiskt större med främst Nordeuropa som huvudmarknad. Försäljning sker även i övriga Europa och Mellanöstern.

TILLVÄXTSTRATEGIER

De definierade finansiella och operativa målen ska uppnås med såväl organisk tillväxt som genom förvärv.

Organisk tillväxt

Befintliga kunder – förbättra vår produktportfölj och serviceutbud för våra befintliga kunder.

Minska konjunkturkänslighet – vara relevanta på renoveringsmarknaden för att balansera nedgångar i nybyggnation.

Geografisk spridning – tillämpa geografisk hävstångseffekt på nyförvärvade produkt- och tjänstekategorier.

Dra nytta av megatrender inom byggbranschen – hållbara bygglösningar, energieffektivitet, förnybara energikällor och effektivitet på byggplatsen genom ökad exponering mot prefabricering.

Tillväxt genom förvärv

Vertikal integration uppåt för att erbjuda helhetslösningar – för att öka exponeringen mot slutkunder. Genom att bredda och förbättra vår produktportfölj och öka antalet tjänster ser vi att koncernen i allt större utsträckning kommer utgöra en ”one stop shop”-möjlighet för kunder som söker helhetslösningar för skydd av byggnader och infrastruktur.

Vi fokuserar på små och medelstora företag i Norden och norra Europa som presenterar en god synergipotential med vår nuvarande affärsverksamhet. Det är bolag som har fokus på hållbara lösningar och som kan öka innehållet i vårt produkt- och tjänsteerbjudande och därmed mervärde genom nedströmsintegration.

Sedan bolaget noterades 2016 har koncernens omsättning fördubblats via organisk tillväxt och förvärvade bolag. 2022 förvärvades följande bolag, vars sammanlagda årliga omsättning uppgick till cirka 298 MSEK (angiven i parentes):
• Gordon Low Ltd i Storbritannien, specialtillverkning och distribution av tätskikt av dammar samt andra tätskiktslösningar för landskapslösningar, vattenbegränsningar och jordbrukssektorn (5 MGBP)
• VKP Holding Oy i Finland, tillhandahåller takoch tätskiktstjänster (9 MEUR)
• Anneberg Limtrae A/S, tillverkar komponenter i limträ som balkar, pelare och små limträhus (40 MDKK)
• EG Trading Oy i Finland, brett utbud av olika lösningar för landskap bland annat i form av egenodlade sedummattor (3 MEUR)
• Hagmans Tak Sverige AB i Sverige, installatör av bitumenbaserade takprodukter (15 MSEK)
• Playgreen Finland Oy i Finland, erbjuder miljövänliga skräddarsydda förnybara energilösningar till kunder för installation på publika byggnader, industrier, bondgårdar och privata hus (7 MEUR)