Strategi

NÄRHET TILL KUNDEN

  • Förstå och förutse kundens nuvarande och framtida behov.
  • Ha lokal produktion för att optimera tillgänglighet.
  • Erbjuda branschens bästa service och bemötande samt smart logistik.

LEDANDE PRODUKTPORTFÖLJ     

  • Hantera ett komplett sortiment av produkter som koncernens kunder behöver för att skydda byggnader och infrastrukturer.
  • Presentera innovativa miljö- och energieffektiva lösningar.
  • Erbjuda komplett kontrakt för underhåll av tak.

MARKNADSEXPANSION

  • Fokusera på möjligheter i västra, centrala och östra Europa.
  • Prioritera tilläggsförvärv.