Mission och affärsidé

Nordic Waterproofings målsättning är att skapa värde för sina kunder och prioritera starka relationer i alla led till slutanvändaren. Fokus ligger på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Koncernens bolag har en god position i en marknad där kvalitet och håll- barhet är avgörande faktorer för att skapa lönsamhet och möjligheter att driva utvecklingen.

VÅR MISSION
Att utveckla och förse marknaden med lättanvända, tillförlitliga och hållbara lösningar som skyddar byggna- der och infrastruktur i syfte att förbättra livskvaliteten och bevara miljön.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Nordic Waterproofing utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar innovativa produkter och lösningar för att täta, skydda och bevara byggnader och andra konstruktioner.
• Våra produkter och lösningar levereras med högsta servicegrad och kännetecknas av högsta kvalitet, ex- tremt lång livslängd, lokal anpassning, smart logistik, installationsvänlighet, energi- och miljötänkande.
• God kundservice bygger på våra medarbetares lyhörd- het och förmåga att förstå och förutse våra kunders behov.