Mission och affärsidé

Nordic Waterproofings målsättning är att skapa värde för sina kunder och prioritera starka relationer i alla led till slutanvändaren. Fokus ligger på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Koncernens bolag har en god position i en marknad där kvalitet och hållbarhet är avgörande faktorer för att skapa lönsamhet och möjligheter att driva utvecklingen.

VÅR MISSION
Att utveckla och förse marknaden med lättanvända, tillförlitliga och hållbara lösningar som skyddar byggnader och infrastruktur i syfte att förbättra livskvaliteten och bevara miljön.

VÅR AFFÄRSIDÉ
Nordic Waterproofing utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar innovativa produkter och lösningar för att täta, skydda och bevara byggnader och andra konstruktioner.
• Våra produkter och lösningar levereras med högsta servicegrad och kännetecknas av högsta kvalitet, extremt lång livslängd, lokal anpassning, smart logistik, installationsvänlighet, energi- och miljötänkande.
• God kundservice bygger på våra medarbetares lyhördhet och förmåga att förstå och förutse våra kunders behov.