Återköpsprogram av aktier för säkerställande av Bolagets incitamentsprogram

Som tillkännagavs den 20 december 2018 har styrelsen beslutat att införa ett återköpsprogram med ambitionen att återköpa 200 000 aktier under perioden 20 december 2018 till och med 29 mars 2019, om totalt maximalt 18 MSEK. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier enligt bolagets incitamentsprogram. Under 2021 avslutades programmet ”LTIP 2018”. Måluppfyllelsen av programmet var 100% av maximalt utfall och under det tredje kvartalet distribuerades 88 505 aktier till 17 deltagare i programmet. Per den 31 december 2021 innehar bolaget
176 334 (175 737) egna aktier.

Week/year Number of shares bought back/week Average price (SEK) Value(SEK) Shares outstanding (net) Shares owned by Nordic Waterproofing
13/2019 8,436 82.80 698,477.70 23,883,935 200,000
12/2019 11,665 84.06 980,611.08 23,892,371 191,564
11/2019 11,624 81.55 947,978.48 23,904,036 179,899
10/2019 16,316 84.52 1,379,108.27 23,915,660 168,275
9/2019 18,405 84.59 1,556,934.14 23,931,976 151,959
8/2019 17,472 82.92 1,448,751.27 23,950,381 133,554
7/2019 17,080 80.05 1,367,293.79 23,967,853 116,082
6/2019 17,917 72.93 1,306,692.95 23,984,933 99,002
5/2019 14,342 72.26 1,036,398.11 24,002,850 81,085
4/2019 10,999 74.10 815,043.54 24,017,192 66,743
3/2019 14,617 74.71 1,092,080.73 14,028,191 55,744
2/2019 17,517 73.10 1,280,540.06 24,042,808 41,127
1/2019 12,000 71.91 862,926,.40 24,060,325 23,610
52/2018 7,965 70.04 557,877.08 24,072,325 11,610
51/2018 3,645 69,65 253,871.67 24,080,290 3,645