Affärsidé

Nordic Waterproofing utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar innovativa produkter och lösningar för att täta, skydda och bevara byggnader och andra konstruktioner.

• Våra produkter och lösningar levereras med högsta servicegrad och kännetecknas av högsta kvalitet, extremt lång livslängd, lokal anpassning, smart logistik, installationsvänlighet, energi- och miljötänkande.
• God kundservice bygger på våra medarbetares lyhördhet och förmåga att förstå och förutse våra kunders behov.