Revisor

Revisor för Nordic Waterproofing är sedan 2019 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, med adress Weidekampsgade 6, DK–2300 Köpenhamn, Danmark. Nikolaj Thomsen är huvudansvarig revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab är en auktoriserad revisor och medlem av FSR – danska revisorer (branchorganisationen för godkända revisorer i Danmark).