Revisor

Revisor för Nordic Waterproofing är sedan 2020 Deloitte AB, med adress Box 386, 201 23 Malmö. Jeanette Roosberg är huvudansvarig revisor.

Deloitte AB är en auktoriserad revisor och medlem av FAR – svenska revisorer (branchorganisationen för godkända revisorer i Sverige).