Investerare

Nordic Waterproofing skapar värden genom att vara en marknadsledande leverantör av och partner inom tätskikt- och prefabriceringsmarknaden och vi levererar effektiva lösningar inom installations- och underhållstjänster. Vi har nära och långvariga kundrelationer och tillsammas bildar dessa faktorer grunden för koncernens produktivitetshöjande erbjudanden.

Nyckelfaktorer att beakta vid en investering i Nordic Waterproofing inkluderar:

• Vi är en marknadsledande leverantör med starka varumärken inom tätskiktsprodukter och prefab-element samt erbjuder effektiva lösningar inom installations- och underhållstjänster.

• Vi arbetar med effektiv produktion med hög och jämn kvalitet.

• Vi har ett starkt och stabilt kassaflöde med god utdelningskapacitet.

• Antalet heltidsanställda medarbetare uppgår till ungefär 1 040. Koncernens ledningsgrupp har lång och gedigen branscherfarenhet från såväl internationell som lokal verksamhet. Tillsammans har vi utvecklat Nordic Waterproofing till en ledande aktör på tätskiktsmarknaden.