NWG som investering

FYRA SKÄL ATT INVESTERA I NORDIC WATERPROOFING

STARK MARKNADSPOSITION

Nordic Waterproofing har en stark marknadsposition med etablerade varumärken.

Läs mer på Drivkrafter och Marknaden

HÅLLBARA LÖSNINGAR

Nordic Waterproofing bidrar till ett hållbart samhälle genom att skydda byggnader och infrastruktur med produkter med lång hållbarhet.

Läs mer om Hållbarhet

LÅG KONJUNKTURKÄNSLIGHET

Nordic Waterproofings erbjudanden är efterfrågade över en konjunkturcykel, både vid nybyggnation som vid renoveringar.

Läs mer om Säsongsvariationer

STARKT POSITIVT KASSAFLÖDE MED HÖG DIREKTAVKASTNING

Nordic Waterproofing har som mål att ha en årlig utdelning på mer än 50 procent av nettoresultatet.

Läs mer om Finansiella mål