Valberedning

Valberedning för Nordic Waterproofing inför årsstämman 2021 har formerats i enlighet med bolagets regelverk och ägarstruktur per 31 augusti 2020.

Årsstämman som hölls den 15 juni 2020 beslutade att valberedningen ska bestå av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen, samt bolagets styrelseordförande. I enlighet med aktieägarnas beslut har valberedningen utsetts och utgörs sedan den 19 oktober 2020 av följande fem ledamöter:

  • Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB och ordförande i valberedningen
  • Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur
  • Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder
  • Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
  • Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S

Sammantaget representerar valberedningen 35,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding A/S, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2020.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till befattningarna som styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt att lägga fram förslag på arvoden och annan ersättning som ska utgå till var och en av styrelseledamöterna.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2020.