Valberedning

Valberedning för Nordic Waterproofing Holding AB inför årsstämman 2021 har formerats i enlighet med bolagets regelverk och ägarstruktur per 31 december 2020.

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till befattningarna som styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt att lägga fram förslag på arvoden och annan ersättning som ska utgå till var och en av styrelseledamöterna.

Valberedningen utgörs av följande fem ledamöter:

  • Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB och ordförande i valberedningen
  • Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur
  • Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder
  • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Mats O Paulsson, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding AB

Sammantaget representerar valberedningen 35,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB, baserat på ägarbilden den 31 december 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@nordicwaterproofing.com. Förslag till årsstämman ska lämnas senast den 31 december 2020.