VÅR VISION

Att göra tätskiktslösningar så enkla att varje byggnad i världen är skyddad och ger möjlighet till alla att leva och arbeta i en sund miljö med god atmosfär.

VÅR MISSION

We make waterproofing easy

Vår mission är att skydda människor och det som är viktigt för dem genom att skapa tillförlitliga tätskiktslösningar för byggnader och infrastruktur.

VÄRDERINGAR

Entusiasm

Vi visar entusiasm för det vi gör, i alla lägen. När vi tar på oss ett ansvar så ser vi till att fullfölja den med högsta möjliga kvalitet och noggrannhet. Vi är stolta över vårt egenansvar och lämnar aldrig över något förrän vi kan se på vår kund, kollega eller en nyutvecklad produkt och säga: ”Det kan inte göras bättre än så här”. Vi belönar passion och entusiasm, vilket gör det möjligt för människor att utvecklas inom koncernen.

Pålitlighet

Våra kunder litar på oss som partner, och även på de produkter och lösningar vi erbjuder. Vi vårdar deras tillit och gör allt vi kan för att behålla den. Därför tar vi stort ansvar för att säkerställa att vår produktutveckling, våra tjänster och våra kundrelationer karaktäriseras av förstklassig pålitlighet.

Effektivitet

Vi är en stor organisation med ett välutvecklat, flexibelt och effektivt logistiksystem. Vi har också det lilla företagets karaktärsdrag, vilket är resultatet av att vi skapat och aktivt bevarar en enkel organisation inom vilken vi arbetar. Till förmån för våra kunder upprätthåller vi en starkt decentraliserad företagskultur inriktad mot effektivitet och strategiska mål. Vi har förtroende för våra medarbetares egna professionella omdömen och uppmuntrar snabbt beslutsfattande för att hjälpa för våra kunder och deras ofta utmanande tidsscheman.

UPPFÖRANDEKOD

Vi vill att Nordic Waterproofing Group ska vara en attraktiv koncern – som arbetsgivare, som investering och som leverantör. Vår uppförandekod beskriver hur var och en av oss i Nordic Waterproofing Group ska agera. Den stödjs av mer detaljerade policyer och rutiner på koncern- och dotterbolagsnivå.

En hög etisk standard är viktig för vår fortsatta framgång och vi vill vara en betrodd partner för medarbetare, investerare, kunder, samarbetspartner och andra intressenter. Nordic Waterproofing Group har undertecknat FN:s Global Compact. I koden fokuserar vi på de områden där vi värnar om de tio principerna i FN:s Global Compact.

Koden gäller för alla medarbetare, styrelseledamöter, konsulter, ombud och andra som arbetar för eller med oss – alltid och på alla marknader.