Investerare

Investerare

Syftet med Nordic Waterproofings investerarrelationer är att förmedla korrekt och punktlig information till finansmarknaden och andra intressenter för att säkerställa en rättvisande värdering av NWG-aktien.

Nordic Waterproofings mål är att kommunicera en rättvisande och väldefinierad bild och beskrivning av koncernen till finansmarknaden samt medier. På denna sektion kan du läsa mer om Nordic Waterproofings affärsidé, NWG-aktien och koncernens finansiella utveckling.

Delårsrapport Q3 2018

Nordic Waterproofing Holding A/S publicerade sin delårsrapport för perioden januari-september 2018 torsdagen den 1 november 2018.

Nordic Waterproofing Group A/S introducerades på Nasdaq Stockholm den 10 juni 2016.

Här kan du se och lyssna till Martin Ellis, vd och koncernchef för Nordic Waterproofing, när han startar handeln.

Välkommen till Nordic Waterproofing Group

Nordic Waterproofings starka varumärken skyddar hem, byggnader och infrastruktur