DELÅRSRAPPORT 3, januari–september 2019

Fortsatt gynnade av stark efterfrågan Tredje kvartalet 2019 Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 901 MSEK (778), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Företagsförvärv bidrog med 4 procent och valuta med 2 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 671 MSEK (575) och i Installation Services till  262 MSEK (235) EBITDA ökade med 35 procent till 137 MSEK (102), varav 13 MSEK avser effekter…

INVESTERARE OCH MEDIA

Årsredovisning 2020

Nordic Waterproofing Holding AB publicerade sin årsredovisningen för 2020 tisdagen den 6 april, 2021.

Aktiekurs

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR