Aktiekurs

Kvartalsrapport 2, januari–juni 2017

Stark försäljningstillväxt samt lägre marginaler, i linje med tidigare prognoser Andra kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 603 MSEK (522), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent. Företagsförvärv bidrog med 10 procent och valuta med 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 430 MSEK (397) och i Installation Services till 207 MSEK (156) EBITDA före jämförelsestörande…

Kvartalsrapport 1, januari–mars 2017

Första kvartalet 2017 i linje med våra tillväxtmål Första kvartalet 2017 Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent, till 380 MSEK (324), varav strukturell tillväxt uppgick till 10 procentenheter till följd av förvärv under det första kvartalet Nettoomsättningen i Product & Solutions ökade med 16 procent till 299 MSEK (259) och nettoomsättningen i Installation Services ökade med 21 procent till 96 MSEK (79)…

Bokslutskommuniké, januari–december 2016

Rekordresultat och leverans på tillväxtmål genom förvärv Fjärde kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 6 procent, till 440 MSEK (415), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 298 MSEK (293) och i Installation Services till 158 MSEK (139) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 8 procent och uppgick till 42 MSEK (39)…

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR