Delårsrapport, januari–september 2016

Fortsatt organisk tillväxt, förbättrat rörelseresultat och stabil kassagenerering Tredje kvartalet 2016     Koncernens nettoomsättning ökade med 4 procent, till 527 MSEK (505), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 387 MSEK (381) och i Installation Services till 167 MSEK (148) Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent och uppgick…

Delårsrapport, januari–juni 2016

Fortsatt stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat Andra kvartalet 2016 Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 522 MSEK (481), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent. Nettoomsättningen var den högsta hittills för koncernen i ett andra kvartal. Nettoomsättningen för Product & Solutions uppgick till 397 MSEK (377) och för Installation Services till 156 MSEK (129) Rörelseresultatet (EBIT) före…

INVESTERARE OCH MEDIA

PRESSMEDDELANDEN

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

Nordic Waterproofing Holding AB publicerade sin delårsrapport för perioden januari-mars 2021 tisdagen den 27 april 2021. Samma dag, kl 10:00 (CEST), höll Nordic Waterproofing en telefonkonferens med webbpresentation för investerare, analytiker och medier.

Aktiekurs

VÅRA STARKA VARUMÄRKEN SKYDDAR HEM, BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR